Chủ đề nóng

Dạy nghề - Việc làm

  • Kiếm tiền ở các mô hình mới

    Kiếm tiền ở các mô hình mới

    “Gia đình có 30 công ruộng trồng lúa. Song, cũng như bao nông dân trồng lúa trong vùng, mấy năm trở lại đây, người trồng lúa khó khăn do chi phí đầu vào tăng, giá lúa bán ra thấp nên tôi phải chuyển hướng sản xuất”.