Chủ đề nóng

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

  • Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

    Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

    Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức quốc tang, bắt đầu từ 8h sáng nay 14/8 đến trưa 15/8. Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có 35 thành viên do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban.