Chủ đề nóng

Vụ thảm sát tiệm vàng chấn động Bắc Giang

  • Tổ chức lễ hội  đầu năm 2014: Bó tay với nạn đổi tiền lẻ

    Tổ chức lễ hội đầu năm 2014: Bó tay với nạn đổi tiền lẻ

    Việc đổi tiền lẻ tại lễ hội là vấn đề nhức nhối, không dễ giải quyết, đặc biệt là vẫn chưa có chế tài để xử phạt, là thừa nhận của ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) hôm 12.3 tại buổi sơ kết về tổ chức và quản lý lễ hội đầu năm 2014.