Chủ đề nóng

Hà Nội phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

PV Thứ năm, ngày 23/02/2023 15:07 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bình luận 0

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, tiếp theo những kết quả đã đạt được trong lần thi thứ nhất, thứ hai, thiết thực hưởng ứng Cuộc thi lần thứ 3 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 17/2/2023 về tổ chức "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Hà Nội phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba - Ảnh 1.

Các đại biểu ấn nút phát động cuộc thi qua màn hình LED. Báo Hà Nội mới

Vẫn theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, việc phát động cuộc thi lần này với mong muốn triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong toàn thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hà Nội phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba - Ảnh 2.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại cuộc thi. Ảnh Báo Hà Nội mới

Thông qua cuộc thi quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là cơ bản, "chống" phải quyết liệt, hiệu quả, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, việc tổ chức "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội" là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" từ Trung ương đến cơ sở. 

Đây cũng chính là một trong những mục tiêu lớn nhất đặt ra của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức trong phát động và triển khai cuộc thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với mong muốn những giá trị thu được từ cuộc thi không chỉ dừng lại ở hiệu quả tuyên truyền mà còn là tiền đề gợi mở những đóng góp quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn thành phố,  Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi bám sát kế hoạch đề ra, triển khai chấm thi bảo đảm đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức từ tháng 2/2023 đến tháng 8/2023 với 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt); là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Chủ đề dự thi gồm 3 nhóm chính: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem