Đối tượng được giao, thuê đất nông nghiệp mới nhất

PV Thứ hai, ngày 24/05/2021 07:54 AM (GMT+7)
Theo quy định hiện hành, cá nhân được quyền sử dụng đất nông nghiệp dưới 2 hình thức: Nhà nước giao đất không thu tiền và có thu tiền sử dụng đất.
Bình luận 0

Theo quy định tại các Điều 34; 35; 36 Luật đất đai năm 2013, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhóm đất nông nghiệp có thể xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc thuê đất theo các hình thức sau:

Hình thức giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất

Các đối tượng sau được giao đất không thu tiền sử dụng đất:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức.

Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Đối tượng được giao, được thuê đất nông nghiệp mới nhất - Ảnh 1.

Theo quy định hiện hành, cá nhân được quyền sử dụng đất nông nghiệp dưới 2 hình thức: Nhà nước giao đất không thu tiền và có thu tiền sử dụng đất.

Đơn vị vũ trang nhân dân được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối  hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp.

Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất

Các đối tượng sau đây được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Tổ chức kinh tế được giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Hình thức cho thuê đất nông nghiệp

"Luật đất đai năm 2013" quy định việc cho thuê đất nông nghiệp theo hai phương thức trả tiền đó là:

"Thuê đất trả tiền hàng năm và thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê."

Đối với tổ chức, cá nhân trong nước chỉ áp dụng hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

  Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm áp dụng đối với các đối tượng sau:

Hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao trước ngày 01/01/1999 mà thời hạn sử dụng đất đã hết;

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất từ ngày 01/01/1999 đến trước ngày 01/07/2004, trừ diện tích đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất;

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê áp dụng đối với các đối tượng sau:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối và nuôi trồng thủy sản.

Như vậy, đối với chủ thể sử dụng đất có yếu tố nước ngoài có thể lựa chọn phương thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem