Chủ đề nóng

gạo séng cù

  • Phát triển thương hiệu lúa đặc sản hành trình gian nan
    Nếp Tú Lệ (Yên Bái), Séng Cù (Lào Cai), Tám xoan Hải Hậu (Nam Định)… là các giống lúa đặc sản có chất lượng vượt trội, có tiềm năng xuất khẩu và được người tiêu dùng trong, ngoài nước đánh giá cao. Tuy nhiên, việc phát triển, mở rộng và tìm đầu ra cho các giống đặc sản này đang gặp nhiều khó khăn.