Chủ đề nóng

Làm lính đánh thuê, theo quy định pháp luật Việt Nam bị xử lý thế nào?

Phi Long Thứ sáu, ngày 04/03/2022 07:53 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã phân tích ở góc độ pháp lý Tội làm lính đánh thuê trong quy định pháp luật Việt Nam.
Bình luận 0

Cụ thể, Điều 424 và 425 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về "Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê" và "Điều 425. Tội làm lính đánh thuê".

Theo đó, Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê: Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê có thể bị phạt tù chung thân. - Ảnh 1.

Luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội. Ảnh: Phi Long

Khách thể của tội phạm 

Khách thể của tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một nước bạn của một quốc gia, một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền. Bởi lẽ, tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê là hành vi tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền.

Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê thể hiện ở các hành vi tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng lính đánh thuê. Trong đó:

Tuyển mộ lính đánh thuê là tập hợp lính đánh thuê dưới bất kỳ hình thức nào như: thuê tiền hoặc hiện vật, lợi ích khác. Người được tuyển mộ có thể là công dân nước tuyển mộ và có thể là công dân nước ngoài.

Huấn luyện lính đánh thuê là huấn luyện về chính trị, quân sự, về thủ đoạn, phương pháp tiến hành chiến tranh, đàn áp, khủng bố, cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật quân sự...Thời hạn huấn luyện lính đánh thuê dài hay ngắn không ảnh hưởng tới vấn đề định tội.

Sử dụng lính đánh thuê là điều động, chỉ huy lính đánh thuê tham gia chiến tranh, đàn áp khủng bố.

Các hành vi trên chỉ bị coi là tội phạm quy định tại Điều 424 khi được thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội phạm được hoàn thành từ thời điểm thực hiện một trong các hành vi nêu trên. 

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê là người từ đủ 16 tuổi có năng lực trách nhiệm hình sự trực tiếp tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê.

Mặt chủ quan của tội phạm

Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi và mong muốn hậu quả xảy ra.

Mục đích của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt chủ quan của tội tuyển mộ lính đánh thuê. Mục đích của tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê là nhằm chống lại một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền.

Hình phạt

Điều 424 BLHS năm 2015 quy định một khung hình phạt đối với người phạm tội. Hình phạt áp dụng đối với người phạm tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê là phạt tù từ 10 năm đến 20 mươi năm hoặc tù chung thân.

Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê có thể bị phạt tù chung thân. - Ảnh 2.

"Lính đánh thuê" từng tham chiến tại Libya. Ảnh: Internet

Đối với Tội làm lính đánh thuê: Người nào làm lính đánh thuê nhằm chống một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

Khách thể của tội phạm

Tội làm lính đánh thuê là một tội phạm độc lập nhưng liên quan mật thiết với tội tuyển mộ lính đánh thuê. Bởi vì, có người đi tuyển mộ lính đánh thuê mới có người làm lính đánh thuê và ngược lại. Do vậy, tội làm lính đánh thuê có cùng khách thể với tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê. Theo đó, khách thể của tội làm lính đánh thuê là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một nước bạn của một quốc gia, một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền.

Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội làm lính đánh thuê được thể hiện ở một hành vi duy nhất là làm lính đánh thuê chống lại một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền. Làm lính đánh thuê là hành vi tham gia huấn luyện lính đánh thuê hoặc tham gia chiến tranh xâm lược hoặc đàn áp, khủng bố nhân dân một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền.

Tội phạm được hoàn thành từ thời điểm thực hiện một trong các hành vi nêu trên.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm lính đánh thuê cũng là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự và trực tiếp làm lính đánh thuê. Họ không phải là thành viên của lực lượng vũ trang của nước tiến hành chiến tranh xâm lược hoặc công dân của nước bị xâm lược.

Mặt chủ quan của tội phạm

Tội làm lính đánh thuê được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi và mong muốn hậu quả xảy ra.

Mục đích của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt chủ quan của tội tuyển mộ lính đánh thuê. Mục đích của tội tuyển mộ lính đánh thuê là nhằm chống lại một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền.

Hình phạt

Điều 425 BLHS năm 2015 quy định một khung hình phạt đối với người phạm tội. Hình phạt áp dụng đối với người phạm tội làm lính đánh thuê là phạt tù từ 05 đến 15 năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem