Chủ đề nóng

Vạch trần những luận điệu xuyên tạc, thêm các “thuyết âm mưu” rất nguy hiểm về Ngày Lễ Độc lập

Thượng tá TS Hà Sơn Thái (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) Thứ sáu, ngày 01/09/2023 10:47 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Trong khi chúng ta đang có nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9, thì các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị lại “nhai lại” các luận điệu cũ rích, thêm thắt thêm các “thuyết âm mưu”…
Bình luận 0

Những luận điệu lạc lõng, phản động

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đã có không ít kẻ bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận giá trị và ý nghĩa của cuộc Cách mạng vĩ đại này. Hiện nay, trong khi chúng ta đang có nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này thì các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị lại "nhai lại" các luận điệu cũ rích đó thêm thắt thêm các "thuyết âm mưu"…

Lật tẩy những luận điệu xuyên tạc, thêm các “thuyết âm mưu” rất nguy hiểm về Ngày Lễ Độc lập - Ảnh 1.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh T.L

Trong không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 thì trên không gian mạng các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị, phản động trong nước và ở nước ngoài cho rằng: Cách mạng tháng Tám thành công, ta giành độc lập là một "sự ăn may" hay hằn học gán cho cái gọi là "cuộc đảo chính của cộng sản Việt Nam"(!). Chúng lập lờ rằng: Từ sau cuộc đảo chính của Nhật (9/3/1945), Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng không còn là thuộc địa của Pháp, mà là thuộc địa của Nhật. Trong khi đó, phát xít Nhật đã bị quân Đồng minh đánh cho tơi tả, phải chịu thất bại thảm hại và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Như vậy, ở Đông Dương xuất hiện "khoảng trống quyền lực", cho nên cách mạng chỉ cần nổ ra là giành thắng lợi (?). Từ cách nhìn như vậy, họ cho rằng "Cách mạng Tháng Tám là một sự ăn may". Đây là luận điệu sai trái, phản khoa học, xuyên tạc lịch sử và phản động về mặt thực tiễn nằm trong âm mưu và chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động, mà trước hết là chĩa mũi nhọn chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những thắng lợi vĩ đại của các mạng, những sự kiện lịch sử của dân tộc qua các thời kỳ như Cách mạng tháng Tám.

Lật tẩy những luận điệu xuyên tạc, thêm các “thuyết âm mưu” rất nguy hiểm về Ngày Lễ Độc lập - Ảnh 2.

Giá trị của Ngày Lễ Độc lập luôn trường tồn với dân tộc. Ảnh TTXVN

Các thế lực thù địch nước ngoài (núp bóng các tổ chức phi chính phủ - NGOs) tổ chức khủng bố Việt Tân, tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"…) luôn hậu thuẫn và cấu kết với các phần tử cơ hội chính trị, cực đoan, phản động trong nước (điển hình các hội, nhóm trá hình như: Hội anh em dân chủ, Con đường Việt Nam, No-U, Hoàng Sa FC, mạng lưới blogger Việt Nam, Hội đồng liên tôn…) len lỏi vào các trang mạng xã hội, các diễn đàn để tuyên truyền, xuyên tạc Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng còn kích động, lôi kéo người dân tham gia biểu tình, gây rối dịp 2/9. Theo đó, trên các mạng xã hội, chúng tán phát các khẩu hiệu phản động: "Biểu tình - Kẹt xe - Lật đổ cộng sản"; tinh vi, phạm pháp và phạm thượng hơn, chúng viết lên các tờ tiền Việt Nam với các mệnh giá nhỏ với cái gọi là "Ngày 2/9 cả nước tổng biểu tình chống tà quyền bán nước" để gây sự chú ý của những người nhẹ dạ, cả tin và lớn tiếng kêu gọi "Tổng biểu tình" để "Lật đổ chế độ độc tài đảng trị"… như chúng vẫn ảo tưởng và đã làm cách đây 5 năm nhằm phá hoại thành quả Cách mạng tháng Tám, phá hoại giá trị của độc lập, tự do, hòa bình được mở ra từ cuộc Cách mạng vĩ đại này.

Lật tẩy những luận điệu xuyên tạc, thêm các “thuyết âm mưu” rất nguy hiểm về Ngày Lễ Độc lập - Ảnh 3.

Lực lượng vũ trang diễu binh trong ngày Lễ Độc lập. Ảnh VGP

Giá trị của Ngày Lễ Độc lập là vĩnh viễn

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công chẳng những giúp nhân dân ta giành chính quyền, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, nhân dân Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước; mà còn mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đánh giá về ý nghĩa thắng lợi to lớn của Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong bài Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, đăng trên Báo Nhân dân, số 534, ngày 19/8/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta" (1). Sự thật này đã bác bỏ luận điệu: Cách mạng tháng Tám thành công, ta giành độc lập là một "sự ăn may". Ngay sau khi Cách mạng thành công, dự liệu được những khó khăn, thử thách của việc giữ chính quyền cách mạng, Đảng ta chỉ rõ: "Ở Đông Dương, tháng Tám vừa rồi, nhờ được những điều kiện đặc biệt thuận tiện nên cuộc Cách mạng tháng Tám vừa rồi tương đối dễ thắng lợi. Nhưng việc giành chính quyền càng dễ bao nhiêu thì việc giữ chính quyền càng khó hơn" (2).

Lật tẩy những luận điệu xuyên tạc, thêm các “thuyết âm mưu” rất nguy hiểm về Ngày Lễ Độc lập - Ảnh 4.

Tuổi trẻ cần luôn phát huy giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Ảnh VGP

Như vậy, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặt ra vấn đề phải bảo vệ thành quả cách mạng, trước hết, phải bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ - thành quả chủ yếu mà gần trăm năm trước bị rơi vào tay kẻ thù: "Lịch sử dân tộc ta đã có nhiều thời kỳ rất vẻ vang. Nhưng trước ngày Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta đã phải trải qua gần một thế kỷ vô cùng tủi nhục. Trên địa đồ thế giới, tên nước ta đã bị xóa nhòa dưới bốn chữ "Đông Dương thuộc Pháp". Thực dân Pháp gọi đồng bào ta là lũ Annamít dơ bẩn. Thiên hạ gọi chúng ta là vong quốc nô" (3).

Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết luận: "Trong tình cảnh nước mất nhà tan đó, Đảng ta đã vượt biết bao hy sinh, nguy hiểm để tổ chức, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta nổi lên chiến đấu. Cách mạng Tháng Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Nhân dân ta tự làm chủ vận mạng của mình. Tên tuổi của nước ta lại lẫy lừng khắp năm châu, bốn biển" (4). Hiện thực khách quan này không thể phủ nhận!

Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám có cả khách quan và chủ quan. Chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của nhân tố khách quan, nhưng phải thấy nhân tố chủ quan, đó là sự nỗ lực của Đảng và nhân dân ta giữ vai trò quyết định. Điều đó thể hiện ở đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng đúng đắn và biểu hiện cụ thể ở việc nắm bắt và tận dụng thời cơ chín muồi cũng như tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng đủ mạnh để sẵn sàng cho tổng khởi nghĩa. Khi nói về nguyên nhân dẫn đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát:

"Suốt trong 80 năm nước ta bị Pháp chiếm, nhân dân ta từ Nam đến Bắc đã nhiều lần nổi dậy chống giặc ngoại xâm. Nhưng vì bọn vua quan hèn mạt, câu kết với địch, phản nước hại dân, cho nên các cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Cách mạng Nga thành công đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, dạy cho họ cách tổ chức, đấu tranh và giành thắng lợi. Nhờ vậy mà ta có Đảng tiên phong, có Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân, kiên quyết đấu tranh cho độc lập tự do, làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi" (5). Điều này lý giải tại sao, cùng một điều kiện khách quan nhưng chỉ có Đảng ta chớp thời cơ cách mạng lãnh đạo nhân dân làm cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân.

Theo Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, xuất bản năm 1995, thì: ĐẢO CHÍNH, thủ đoạn tranh giành quyền lực thống trị bằng sử dụng áp lực quân sự hoặc các áp lực khác trái với thể chế pháp luật hiện hành, lật đổ chính quyền đương nhiệm một cách bất thường và thiết lập chính quyền nhà nước khác trong khuôn khổ chế độ xã hội cũ. Các nước đế quốc thường dùng đảo chính để can thiệp vào nội chính của nước khác hoặc thay đổi tay sai trong ngụy quyền (đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (1/11/1963)), tranh quyền cai trị thuộc địa (Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945). Đảo chính do quân đội tiến hành gọi là đảo chính quân sự...

Đối chiếu với toàn bộ tiến trình, tính chất và kết quả của Cách mạng tháng Tám thì quan điểm coi đó là "cuộc đảo chính của cộng sản" là sự xuyên tạc trắng trợn. Chính vì vậy, trong Nghị quyết án tại Hội nghị cán bộ Bắc kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương, ngày 10 và 11/9/1945, Đảng ta khẳng định:

"Nhật đầu hàng, điều kiện khách quan và chủ quan đầy đủ cho một cuộc cách mạng chín mùi (nền móng của phát xít hoàn toàn tan rã, đại đa số quần chúng đã nghiên về cách mạng, đội tiền phong cương quyết và hy sinh).

Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng trong Mặt trận Việt Minh.

Thái độ trung lập của Nhật có lợi cho ta.

Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi là do kết quả của bao cuộc đấu tranh trong mấy năm trời đổ máu, chứ không phải một cuộc đảo chính như người ta lầm tưởng.

Chúng ta đã tiến một bước dài trên con đường lịch sử, đánh đổ đế quốc và chế độ phong kiến phải kiến thiết một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" (6). Sự thật này đã đánh đổ hoàn toàn luận điệu "Cách mạng Tháng Tám là một sự ăn may".

Những luận điệu cố tình phủ nhận, xuyên tạc Ngày Lễ Độc lập trên là hành động táng tận lương tâm, sai lầm về lý luận, phản động về thực tiễn. Xét về đạo lý, đó là hành động vô ơn đối với các thế hệ đã làm nên lịch sử. Xét về chính trị, là thể hiện lập trường chống cộng, phản động, đối lập với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và nhân dân. Xét về quốc phòng - an ninh quốc gia và bảo vệ hòa bình thế giới, là hoạt động khủng bố, chống lại dân tộc, chống lại loài người.

Độc lập, tự do, hòa bình thực sự là vô giá. Theo đó Lễ Độc lập (2/9) chính là thành quả lớn lao được mở ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Sự thật là vậy, mà sự thật lịch sử thì mãi mãi là sự thật và giá trị trường tồn của nó là ở đó, cho dù các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị vẫn dùng "trăm phương, ngàn kế" để ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật; dù chúng vẫn biết là vô vọng.

Chú thích:

(1) Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.26-27

(2) (6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.23; tr.4-5

(3) (4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.621; tr.621

(5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.85.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem