Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 7/6 chính xác nhất

PV Đông Bắc Thứ tư, ngày 07/06/2023 07:44 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày 7/6 qua tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 7/6 (cập nhật lúc 7 giờ ngày 7/6):

Điện lực

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

Khu 5 - Cẩm Trung

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 19:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

Khu 5 - Cẩm Trung

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 16:30:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 00:30:00.000

2023-06-07 06:30:00.000

Phường Kim Sơn

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 08:15:00.000

Thôn Trại Lốc, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 08:15:00.000

Thôn Ba xã, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 08:30:00.000

2023-06-07 09:15:00.000

Thôn Trại Lốc, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 08:30:00.000

2023-06-07 09:15:00.000

Thôn Ba Xã, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 10:15:00.000

Thôn Nghĩa Hưng, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 10:15:00.000

Thôn Tam Hồng, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Phường Đức Chính, Tràng An, Xuân Sơn, xã Bình Khê, An Sinh, Tân Việt

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Phường Xuân Sơn, Tràng An, xã Bình Khê, Tràng Lương, Hưng Đạo, Đức Chính, Kim Sơn

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Phường Kim Sơn, Mạo Khê, Bình Khê

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Phường Hồng Phong, Tràng An, xã Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Bình Dương, Đông Triều

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 14:45:00.000

Thôn Bãi Dài, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 14:45:00.000

Thôn Tam Hồng, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 15:00:00.000

2023-06-07 16:45:00.000

Thôn Đồng Dung, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 15:00:00.000

2023-06-07 16:45:00.000

Thôn Đìa Mối, xã An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 22:00:00.000

Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, xã Yên Đức

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 22:00:00.000

Phường Mạo Khê

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 01:15:00.000

Phường Mạo Khê, Kim Sơn

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 01:15:00.000

Phường Đông Triều, Hưng Đạo, Hồng Phong, xã Bình Dương, Việt Dân, An Sinh

Điện lực Đông Triều

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 01:15:00.000

Phường Mạo Khê, Kim Sơn

Điện lực Hải Hà

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 21:00:00.000

Xã Đại Bình, Tân Lập, Dực Yên

Điện lực Hải Hà

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 21:00:00.000

Xã Quảng An, Quảng Lâm, Quảng Tân, phố Trần Phú

Điện lực Hải Hà

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 21:00:00.000

Xã Đầm Hà, một phần xã Tân Lập, một phần thị trấn Đầm Hà

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

KCN Việt Hưng và phường Hoành Bồ

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Phường Bãi Cháy, Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Khu vực phường Tuần Châu

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 09:30:00.000

Một phần phường Cao Xanh

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

Một phần phường Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 13:00:00.000

Phường Hồng Hà, Hồng Hải, Bạch Đằng (bệnh viện Y học cổ truyền cấp điện từ 473E5.10)

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 08:30:00.000

2023-06-07 13:30:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 08:30:00.000

2023-06-07 13:30:00.000

Khu vực phường Hà Tu, Hà Trung, Hồng Hà

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 14:30:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 10:00:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

Khu vực phường Hà Khánh, Cao Thắng, Trần Hưng Đạo

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 10:00:00.000

2023-06-07 11:30:00.000

Một phần phường Cao Xanh

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

Khu vực phường Hồng Hà, Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Khu vực phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi đến xã Hòa Bình

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

Một phần phường Yết Kiêu

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Khu vực phường Hà Tu, Hồng Hà

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 21:00:00.000

Khu vực phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 21:00:00.000

Khu vực phường Hà Khánh

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 00:30:00.000

Khu vực phường Hà Tu, Hà Phong

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 00:30:00.000

Khu vực phường Hà Khánh, Hà Lầm

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 00:30:00.000

Khu vực phường Hồng Gai, Yết Kiêu

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 00:30:00.000

Khu vực phường Hồng Gai, Yết Kiêu, Cao Xanh, Bạch Đằng

Điện lực Hạ Long

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 00:30:00.000

Khu vực phường Hồng Gai, Yết Kiêu, Cao Xanh, Bạch Đằng

Điện lực Uông Bí

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Phương Đông

Điện lực Uông Bí

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 14:00:00.000

Phương Đông

Điện lực Uông Bí

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Quang Trung

Điện lực Uông Bí

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn, Yên Thanh, Phương Đông, Phương

Điện lực Uông Bí

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn, Yên Thanh, Phương Đông

Điện lực Uông Bí

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 22:00:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Uông Bí

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 01:00:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Uông Bí

2023-06-07 20:30:00.000

2023-06-08 01:30:00.000

Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực Vân Đồn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 05:00:00.000

Xã Vạn Yên, Bình Dân, Đài Xuyên

Điện lực Vân Đồn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 05:00:00.000

Xã Đông Xá, thị trấn Cái Rồng, một phần xã Hạ Long

Điện lực Vân Đồn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 05:00:00.000

05 xã Đảo Vân Đồn: Bản Sen, Minh Châu, Quan Lạn, Thắng Lợi, Ngọc Vừng

Điện lực Vân Đồn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 05:00:00.000

Xã Đoàn Kết, khu vực sân bay Vân Đồn, một phần xã Đông xá

Điện lực Vân Đồn

2023-06-07 01:30:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

Huyện Cô Tô

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

Khu Trại Thành, phường Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 14:00:00.000

Phường Minh Thành, Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 14:00:00.000

Trại Thành

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 09:15:00.000

2023-06-07 10:45:00.000

Thôn 7, xã Sông Khoai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 14:30:00.000

Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong

Phường Cộng Hòa: Khu Đường Ngang

Xã Tiền An: Xóm Chợ Rộc,

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 14:30:00.000

Xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên

Xã Sông Khoai: Thôn 8, 9, 10

Phường Cộng Hòa: Khu Khe Nước, Cổng Bấc

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 14:30:00.000

Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải

Phường Quảng Yên: Khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu

Phường Cộng Hòa: Khu Kim Lăng

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Các xã phường Hà An, Tân An, Tiền An, Hoàng Tân

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; xóm Cỏ Khê, xã Tiền An; khu Đống Lủi, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 21:00:00.000

Phường Minh Thành: Khu Động Linh, Cát Thành, Yên Lập, Quỳnh Mai

Phường Đông Mai: Khu Trại Tháp

Điện lực Quảng Yên

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 21:00:00.000

Xã Sông Khoai; Khu Trại Cau, Trại Trang, phường Cộng Hòa


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem