Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Thái Bình ngày 6/6 chính xác nhất

D.N Thứ ba, ngày 06/06/2023 10:48 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Công ty điện lực Thái Bình vừa thông báo lịch cắt điện trên địa bàn toàn tỉnh ngày 6/6 như sau.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Thái Bình ngày 6/6 chính xác nhất

Lịch cắt điện Thành phố Thái Bình ngày 6/6

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Thành Phố

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

1 phần xã Vũ Lạc

Điện lực Thành Phố

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

1 phần xã Vũ Lạc, Vũ Đông, Hoàng Diệu

Điện lực Thành Phố

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

1 phần phường Tiền Phong, khu công nghiệp Sông Trà, kcn Nguyễn Đức Cảnh

Điện lực Thành Phố

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh

Điện lực Thành Phố

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

1 phần xã Phú Xuân, khu công nghiệp Phúc Khánh, kcn Nguyễn Đức Cảnh

Lịch cắt điện Vũ Thư

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 06:35:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

1 phần xã Tân Hòa

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 11:30:00.000

1 phần xã Vũ tiến

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Một phần thị trấn

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Một phần xã Tự tân

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Khu vực Khu CN Minh Lãng

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Phúc Thành ,Minh Lãng,Song lãng

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Xã Duy Nhất ,Hông Phong ,Vũ Tiến

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Xã Tự Tân

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

XÃ Song An ,Trung An

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Xã Minh Khai ,Minh Quang ,Tam Quang ,Việt Hùng ,Dũng Nghĩa

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Xã Minh Quang ,thị Trấn

Điện lực Vũ Thư

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Xã Vũ Tiến ,Vũ Đoài

 

 

Lịch cắt điện Tiền Hải

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Tiền Hải

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Các TBA khu vực xã Tây Ninh, Tây Lương, Đông Quý, Đông Long, Đông Xuyên, Đông Trà, Đông Hải, Đông Hoàng

Điện lực Tiền Hải

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Các TBA khu vực xã Đông Cơ, Đông Lâm , KH Công nghiệp

Điện lực Tiền Hải

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Các TBA khu vực xã Vũ Lăng, Thượng Hiền, An Ninh

Điện lực Tiền Hải

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Các TBA khu vực xã Tây Phong, Nam Hà, Nam Hồng, Nam Hải, Nam Trung

Điện lực Tiền Hải

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Các TBA khu vực xã Tây Tiến, Nam Thắng, Nam Chính, Nam Thịnh

Kiến Xương

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Khách hàng MBA Bình Nguyên 4

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

KH xã Vũ Thắng, Vũ Hoà, Vũ Vân, một phần xã Vũ Trung.

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Các xã Quang Lịch, Thanh Tân, Bình nguyên, lê Lợi, Hồng Thái, Quyết tiến, Nam Cao, Đình Phùng. Một phần xãQuoocs Tuấn.

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Các Xã Vũ Quý, Quang Bình, Vũ Công, Quang Minh

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Vũ An, Vũ Lễ, Vũ Sơn, Trà Giang, Quốc Tuấn, một phần xã Bình nguyên, Vũ Tây.

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Bình Thanh, Quang Hưng, Quang Trung, Hồng Tiến

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 08:15:00.000

2023-06-06 09:00:00.000

Khách hàng MBA Bình Nguyên 5

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 09:15:00.000

2023-06-06 10:00:00.000

Khách hàng MBA Bình Nguyên 6

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 10:15:00.000

2023-06-06 11:30:00.000

Khách hàng MBA Bình Nguyên 9

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Khu CN xã Vũ Ninh, Vũ Lạc, Quốc Tuấn một phần xã Vũ Ninh, Vũ An, Bình Nguyên, Quốc Tuấn.

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Thị Trấn KX, An Bồi.

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Khu CN xã Vũ Ninh, Vũ Lạc, Quốc Tuấn, Thanh tân và SH xã Vũ ninh, Vũ An, Bình Nguyên, Quốc Tuấn.

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Khu Công Nghiệp Vũ Quý, 1 phần (Xã Vũ Quý, xã Hòa Bình, xã Quang Bình)

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Hoà Bình, một phần xã Quang Lịch, Bình Minh.

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Khu CN xã Vũ Ninh, một phần xã Vũ An, Vũ Ninh.

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần xã Quang Minh, Quang Hưng xã Minh Tân

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Khu Vực TTKX, cụm CN kiến Xương, xã An Bồi, Một phần xã Bình Minh.

Đông Hưng

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 07:00:00.000

Một phần xã Đông Cương

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 10:00:00.000

mất điện một phần thôn Đông xã Đông Sơn

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần xã Đông Cường

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 09:00:00.000

Một phần xã Đông Cường

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Đông Xuân Đông Mỹ, Đông Dương, Đông Thọ, Hoàng Diệu

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Đông Quang, Trọng Quan

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Đông pHong Đông Huy, Đông Lĩnh, Đông Á

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Đông Tân Đông Kinh, Đông Xá, Đông Phương Đông Sơn

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Huyện Thái Thụy

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

xã Đông Cường, Đông La

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 09:00:00.000

2023-06-06 10:00:00.000

Một phần xã Đông Cường

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 10:00:00.000

2023-06-06 11:00:00.000

Một phần xã Đông Cường

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Đông Hợp, Đông La, Đông Sơn, Một phần huyện Quỳnh Phụ

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Xã Đông Mỹ

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Đông Xuân, Đông Vinh, Đông Hoàng Đông Á, Đông Hà

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Đông Vinh,Đông Hà, Đông Giang

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

1 phần xã Đông Động và 1 phần Đông Các

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

xã Đông Hợp, Nguyên Xá, Phong Châu, Phú Châu, Hợp Tiến

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

xã Đông Cường và Thái Thụy

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

1 phần xã đông hợp thị trán đông la đông sơn liên giang

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

1 phần xã minh châu đồng phú thăng long hoa lư

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

xã thăng long hoa nam hoa lư hồng việt hồng châu hồng giang

Hưng Hà

Điện Lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 05:00:00.000

2023-06-06 15:00:00.000

Xã Cộng Hòa, Canh Tân.

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Hồng Minh và 1 phần Minh Khai, Chí Hòa, Độc Lập và 1 số xã của huyện Vũ Thư

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Hòa Bình, Chi Lăng, Tây Đô, Đông Đô, Văn Cẩm và 1 phần xã Thống Nhất

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Đoan Hùng, Tân Tiến, Hòa Tiến

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã Hùng Dũng, Duyên Hải, Điệp Nông , Dân Chủ

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Thị Trấn Hưng Nhân, các xã Phúc Khánh, Liên Hiệp, Tân Hòa, Canh Tân, Tân Lễ

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Một Phần xã Minh Khai, Thống Nhất

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 14:30:00.000

2023-06-06 15:00:00.000

1 Phần xã Thống Nhất, Tân Tiến, Hòa Tiến

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

1 phần xã Duyên Hải, Văn Cẩm, Bắc Sơn.

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một Phần xã Hồng Lĩnh, Minh Khai, xã Chí Hòa, Minh Hòa, Độc Lập, Minh Tân và xã Bạch Đằng huyện Đông Hưng

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

1 phần xã Hồng Lĩnh và 1 phần xã Minh Tân thuộc huyện Đông Hưng

Quỳnh Phụ

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-06 05:30:00.000

2023-06-06 10:00:00.000

1 phần trạm Đông Hòe

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-06 05:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

1 phần trạm Cổ Đẳng 4

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Các TBA xã Quỳnh Hoàng Quỳnh Lâm,Quỳnh Giao

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Xã An Lễ, Quỳnh Trang, Quỳnh Xá , Đông Hải, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hưng

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

khu vực các xã an vũ; an bài; an ninh; an cầu; an thái; an đồng; an khê; an hiệp; quỳnh thọ quỳnh minh

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Các TBA 1 phần xã An Ninh,thị trấn An Bài An Đồng,Quỳnh Hoa,Quỳnh Hải

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Các TBA xã An Cầu,An Quý,Quỳnh Hội,Quỳnh Mỹ,Quỳnh Hải,thị trấn Quỳnh Côi

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Các TBA xã Quỳnh Sơn,Quỳnh Ngọc,Quỳnh Khê và Bái Lân 2 và Quỳnh Hồng

 

 

Thái Thuỵ

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 10:30:00.000

Vị Dương 2

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Thụy DƯơng, Thụy Sơn, Thụy Liên

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Diêm Điền, Thụy trình, Thụy QUỳnh, Thụy văn, Thụy Hưng, Thụy Việt, Thụy Dương

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Thái Thịnh, Thái Thuần, Thái Học, Thái Tân

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Thái Hồng, Thái Phúc, Thái Hà

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Diêm Điền, Cụm Công Nghiệp Thụy hải

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Thái Hưng, Thái Thủy

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 17:30:00.000

Vị Dương 2

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Thụy lương, AN Tân, Hồng Dũng

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Diêm Điền, Thái Xuyên, Thái Thịnh

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Diêm Điền, Thụy Liên, Thụy Sơn

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Thái Thượng, Thái Nguyên, Thái Hòa

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Thái Hưng, Thái AN, Thái Xuyên, Thái Đô, Thái Mỹ

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Thái Hồng, Thái Thủy, Thái Dương, Thái Sơn, Thái Giang

Điện lực Thái Thụy

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Thái Hưng, Thái Tân

 Mời bạn đọc tiếp tục cập nhật lịch cắt điện Thái Bình các ngày tiếp theo chính xác nhất trên báo Dân Việt!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem