Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Thanh Hóa ngày 6/6 chính xác nhất

D.N Thứ ba, ngày 06/06/2023 08:13 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có thông báo về kế hoạch, lịch cắt điện ngày 6/6/2023 trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Thanh Hóa ngày 6/6 chính xác nhất

Lịch cắt điện TX Bỉm Sơn – Hà Trung

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 00:01:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

: Một phần xã hà ninh ,một phần xã Hà Lâm ,Xã Hà Phú + Xã Hà Toại + Xã Hà Hải +Một phần Huyện Nga Sơn + Một phần Huyện Hậu Lộc

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 00:01:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần Xã hà Đông +một phần xã Hà Lĩnh +công ty Thanh Tùng, cúc Khang , hồng Phúc, Tân Thành 6, gạch trung Sơn , Việt Hàn + một phần huyện Vĩnh Lộc

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 00:01:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Thị Trấn Hà Trung +một phần xã Hà Phong+Giấy Lam Sơn ,Kim Khí Hà Trung, nước sạch Hà Trung

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 00:01:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần xã Hà Bình +Một phần xã Hà Tân , Lâm Trường Hà Trung + khu làng đá Hà Tân

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 00:01:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần xã Hà Sơn +một phần xã Hà Ngọc

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 00:01:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

1 Phần Huyện Thạch Thành

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 00:01:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Hà Lại + Hà Châu + 1 Phần Xã Hà Yên + xã Hà Dương + Xã Hà Vân Huyện Hà Trung

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 00:01:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

1 Phần Huyện Nga Sơn

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 00:01:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

1 Phần Xã Hà Tân + DN Đá Đông Đình + Thành Đồng + Long Linh

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-06 13:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần P Ngọc Trạo +Sư Đoàn 390+ Một phàn xã Hà bắc + Xã Hà Giang + Xã Hà Tiến+ Xã Hà Long

Lịch cắt điện Bá Thước

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Bá Thước

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Toàn bộ khách hàng trên địa bàn huyện Bá Thước thuộc lộ 373E9.12

Lịch cắt điện Cẩm Thủy

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Khách hàng lộ 374 E9.5.

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Khách hàng lộ 375 E9.5.

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 15:00:00.000

Khách hàng TBA Thôn Móng

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 15:00:00.000

Khách hàng Bơm Thôn Móng -HTX DVĐN Cẩm Giang

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 15:00:00.000

Khách hàng Cẩm Giang 7 - Sun 2-75kVA

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 15:00:00.000

Khách hàng Bơm Thôn Sun - Cẩm Giang

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 15:00:00.000

Khách hàng TBA số 2: WB Cẩm Giang

Đông Sơn

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Đông Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Đông Tiến, Đông Thanh

Điện lực Đông Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Đông Thanh, Thiệu Đô , Thiệu Vận

Điện lực Đông Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Thiệu Đô , Thiệu Trung

Điện lực Đông Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Đông Hưng , Đông tân

Điện lực Đông Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Đông Hưng , Đông tân, Đông Văn , Đông Hòa , Đông Thịnh

Điện lực Đông Sơn

2023-06-06 05:00:00.000

2023-06-06 17:00:00.000

Sau MCPĐ 475/38 Lộ 475E9.1

Hoằng Hóa

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Hoằng Thịnh, Hoằng Quang, Hoằng Đại

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Thị Trấn Bút Sơn, Hoằng Vinh, Hoằng Xuyên, Hoằng Đức

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

, Hoằng Phúc, Hoằng Đạt, Hoằng Hà

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

, Hoằng Trung, Hoằng Kim, Hoằng Phú, Hoằng Quý

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

, Hoằng Minh, Hoằng Cát, Hoằng Khê, Hoằng Qùy

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 07:15:00.000

2023-06-06 08:15:00.000

TBA Hoằng Thịnh 4

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 07:15:00.000

2023-06-06 08:15:00.000

TBA Cty Bến Thắm

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 09:30:00.000

TBA Châu Lộc 5

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 09:30:00.000

TBA Hoằng Thịnh 3

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 10:30:00.000

2023-06-06 11:30:00.000

TBA THPT Lương Đắc Bằng

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-06 10:30:00.000

2023-06-06 11:30:00.000

TBA Bơm Đại Lộc

Hậu Lộc

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Phú Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Thị trấn , Thuần Lộc, Văn Lộc, Hoa Lộc, Liên Lộc, Hòa Lộc, Tuy Lộc, Quang Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Minh Lộc, Hải Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc, Ngư Lộc

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Triệu Lộc, Tiến Lộc, Lộc Sơn, Lộc Tân, Thị Trấn, Hoa Lộc, Liên Lộc ..

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-06 05:00:00.000

2023-06-06 11:00:00.000

Tách ĐZ 10kVsau Cung cột 27 NR Tam Hòa Lộ 971 TG Hậu Lộc

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-06 05:00:00.000

2023-06-06 05:30:00.000

Tách ĐZ 10kVsau MC971 Lộ 971 TG Hậu Lộc

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-06 10:30:00.000

2023-06-06 11:00:00.000

Đấu Cung NR Tam Hòa tại vị trí cột 27 NR Hòa Lộc

Nông Cống

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Nông Cống

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Trường Trung; Tượng Văn; Trường Giang; Tượng Lĩnh; Tượng Sơn; Trường Sơn

Điện lực Nông Cống

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Minh Thọ; Thị Trấn; Thăng Long; Vạn Hòa; Tế Lợi; Vạn Thiện

Điện lực Nông Cống

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Tế Nông; Minh Nghĩa; Ngọc Lẫm-xã Trường Giang; Quảng Phúc; Quảng Vọng

Điện lực Nông Cống

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Đông Hưng; Quảng Thịnh; Nhồi

Điện lực Nông Cống

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Quảng Thịnh; Quảng Trạch; Đông Vinh; Đông Nam; Quảng Yên; Hoàng Sơn; Hoàng Giang; Tân Phúc

Điện lực Nông Cống

2023-06-06 05:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Một phần xã Minh Nghĩa

Nga Sơn

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Nga Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần huyện Nga Sơn

Quảng Xương

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Quảng Xương

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Quảng Thịnh, Quảng Thành, Quảng Đông, Quảng Định

Điện lực Quảng Xương

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại, Quảng Cát, Quảng Giao , Quảng Nhân, Quảng Hải, Quảng Định

Điện lực Quảng Xương

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Quảng Lĩnh , Quảng Khê, Quảng Thạch, Quảng Chính, Quảng Trung

Điện lực Quảng Xương

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Hợp

Điện lực Quảng Xương

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Quảng Thành

TP Sầm Sơn

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thành phố Sầm Sơn

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 09:30:00.000

Công ty Cổ phần Hải sản Vân Xuân và BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ LẠCH HỚI - Lô 17 Cảng hới - Phường Quảng tiến - TP.Sầm sơn

Điện lực Thành phố Sầm Sơn

2023-06-06 09:30:00.000

2023-06-06 11:30:00.000

Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu Thủy hải sản Hoàng Lan - Minh cát - Quảng Cư - Thành phố Sầm Sơn

TX Nghi Sơn

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Mai Lâm, Tùng Lâm, Trúc Lâm, Hải bình, Hải Thanh

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Trúc Lâm

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Hải thượng, Nghi Sơn

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Hải thượng,

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Thah Sơn, Ngọc Lĩnh,

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 23:30:00.000

Trường Lâm

Thạch Thành

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thạch Thành

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Thạch Long, Thành Hưng, Kim Tân huyện Thạch Thành

Điện lực Thạch Thành

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Thành Tâm, Ngọc Trạo, Thành Long, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành An, Kim Tân huyện Thạch Thành

Điện lực Thạch Thành

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Một phần TT Kim Tân

Thọ Xuân

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thọ Xuân

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Xuân Phú

Điện lực Thọ Xuân

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Xuân Phú

Vĩnh Lộc

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Vĩnh Lộc

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Vĩnh Tiến ,Vĩnh Quang, Vĩnh Long ,Thị Trấn Vĩnh Lộc

Điện lực Vĩnh Lộc

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Long ,Thạch long

Điện lực Vĩnh Lộc

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần thị trấn vĩnh lộc, Xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Hùng

Điện lực Vĩnh Lộc

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần thị trấn vĩnh lộc, Xã Ninh Khang

Thường Xuân

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thường Xuân

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Toàn bộ huyện Thường Xuân và ĐZ + các TBA khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 Thọ Xuân đang đặt trên địa bàn các xã Xuân Phú, xã Xuân Bái và Thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân.

Điện lực Thường Xuân

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Toàn bộ huyện Thường Xuân và ĐZ + các TBA khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 Thọ Xuân đang đặt trên địa bàn các xã Xuân Phú, xã Xuân Bái và Thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân.

Yên Định

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Yên Định

2023-06-06 00:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Các xã Yên Phong, Yên Thái huyện Yên Định

Điện Lực Yên Định

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Yên Hùng, Yên Ninh huyện Yên Định

Điện Lực Yên Định

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Yên Trường, Yên Thọ, Quý Lộc, Yên Trung, Yên Tâm, Yên Giang, Yên Phú, Yên Thịnh, TT Thống Nhất huyện Yên Định, xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc

Mời bạn đọc tiếp tục cập nhật lịch cắt điện Thanh Hóa các ngày tiếp theo trên báo Dân Việt!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem