Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Thái Bình ngày 7/6 chính xác nhất

D.N Thứ tư, ngày 07/06/2023 09:13 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Công ty Điện lực Thái Bình đã có thông báo về kế hoạch, lịch cắt điện ngày 7/6/2023 trên địa bàn tỉnh như sau.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Thái Bình ngày 7/6 chính xác nhất

Lịch cắt điện TP Thái Bình

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thành Phố

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

phường Phú Khánh, xã Phú Xuân

Điện lực Thành Phố

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

1 phần phường Tiền Phong, khu công nghiệp Sông Trà, kcn Nguyễn Đức Cảnh

Điện lực Thành Phố

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Phánh

Điện lực Thành Phố

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

1 phần xã Phú Xuân, khu công nghiệp Phúc Khánh, Nguyễn Đức Cảnh

Lịch cắt điện Vũ Thư

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

1 phần xã Vũ Tiến

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 07:45:00.000

2023-06-07 09:45:00.000

một phần xã Duy Nhất

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Các Xã Bách Thuận , Tân Lập, Dũng Nghĩa , Việt Hùng , môt phần xã Tam Quang, minh khai, và môt số Cty

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 09:15:00.000

2023-06-07 11:30:00.000

1 phần xã Vũ tiến

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Một phần xã Minh Lãng, KCN Minh Lang, Khu CN Phú Khánh , môt phần xã Song An

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Một phần xã Minh Lãng , Song AN , KCN Minh Lãng , KCN Phúc Khánh

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Một phần xã Nguyên Xá, Xã Hòa Bình, Xã Tự Tân, Trung An

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

1 phần xã Minh lãng,Thị trấn Vũ Thư và 1 số TBA ĐLTP quản lý

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

xã Minh Lãng , Phúc Thành

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Xã Tự Tân

Điện lực Vũ Thư

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Xã Vũ tiến ,Duy Nhất ,Hồng Phong

Tiền Hải

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Tiền Hải

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Các TBA khu vực xã Đông Trung, Đông Phong, Đông Quý

Điện lực Tiền Hải

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Các TBA khu vực xã Tây An

Điện lực Tiền Hải

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Các TBA khu vực xã Tây Giang, An Ninh, Phương Công, Vân Trường

Điện lực Tiền Hải

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Các TBA khu vực xã Tây Phong, Bắc Hải, Vân Trường

Điện lực Tiền Hải

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Các TBA khu vực xã Đông Cơ, Đông Lâm, Đông Minh, Nam Thắng, Nam Cường

Điện lực Tiền Hải

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Các TBA khu vực xã Đông Long

Điện lực Tiền Hải

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Các TBA khu vực xã Đông Cơ, Đông Lâm , KH Công nghiệp

Điện lực Tiền Hải

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Các TBA khu vực xã Tây Lương

Điện lực Tiền Hải

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Các TBA khu vực xã Tây Tiến, Nam Thanh, Nam Hưng, Nam Trung 5, Nam Phú

Kiến Xương

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 08:00:00.000

Khách hàng MBA Vũ Ninh 9

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Xã Hồng Thái, Lê Lợi và một phần xã Bình Nguyên, Quốc Tuấn, Quyết Tiến

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Vũ Xã Vũ Quý, Vũ Ninh ,Vũ trung, Vũ vinh, Vũ Vân, Vũ Hội Hòa

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 08:15:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

Khách hàng MBA Vũ Ninh 6

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 09:15:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

Khách hàng MBA Vũ Ninh 10

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 10:15:00.000

2023-06-07 11:30:00.000

Khách hàng MBA Vũ Ninh 11

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

1 phần xã Vũ Thắng

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

1 phần xã Vũ Bình

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

1 phần xã Vũ Vân

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Khu Công Nghiệp Vũ Quý, Xã Vũ Quý, xã Hòa Bình, xã Quang Bình

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phần các xã (Vũ Ninh, Vũ An, Bình Nguyên, Thanh Tân, Quốc Tuấn) và khu Công Nghiệp Thanh Tân, khu Công Nghiệp Vũ Ninh

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Vũ Quý, Quang Bình, Vũ Công, Quang Minh

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

xã Vũ An, Vũ lễ, Vũ Sơn, Bình Nguyên, An Bình,Trà Giang, Quốc Tuấn, Vũ Tây

Điện Lực Kiến Xương

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã An Bồi và thị trấn Kiến Xương

Đông Hưng

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Một phần xã Nguyên Xá

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

1 phần xã Đông Vinh

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 08:00:00.000

Một phần xã Nguyên Xá

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

Một phần xã Nguyên Xá

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

1 phần xã Đông Hợp, Đông La, Thị Trấn, Đông Sơn, xã Liên Giang

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

1 phần xã Đông Hợp, Phú Châu, Chương Dương, Hoa Lư

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

1 phần xã Đông Động, Đông Xuân, Đông Mỹ, Đông Quang, xã Đông Dương, Đông Thọ, trọng Quan

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

1 phần xã Đông Hà, Đông Các

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

1 phần xã Đông Vinh

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

1 phần xã Đông Á, xã Đông Hoàng

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

Một phần xã Nguyên Xá

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

1 phần xã Đông Các, Đông Động, Đông Xuân, Đông Quang, khu CN Đông Xuân, Khu CN Đông Mỹ

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

1 phần xã Đông La, Đông Sơn, Đông Phương, Đông Xá

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

1 phần xã Đông Tân, Đông Á, xã Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

1 phần xã Thụy Sơn Thái Thụy

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

1 phần xã Đông Tân, Đông xá, Đông Phương

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

1 phần xã Đông Kinh, Đông Vinh, Đông Hà, xã Đông Giang

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

1 phần xã Đông Cường, Thụy Phong Thái Thụy

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

1 phần xã Đông Các, Đông Động

Điện Lực Đông Hưng

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

1 phần xã Đông Hợp, Nguyên Xá, Phú Châu, Mê Linh, xã Hợp tiến, Phong Châu

Hưng Hà

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

1 phần xã Chí Hòa và xã Bạch Đằng huyện Đông Hưng

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

xã Minh Tân và 1 phần xã Thái Phương

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Xã Kim Trung, Văn Lang, Thái Phương, Thái Hưng, Hồng An, Tiến Đức

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

xã Hòa Bình, Chi Lăng, Tây Đô, Đông Đô, Văn Cẩm

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

xã Đoan Hùng và một phần xã Tân Tiến

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Hồng Minh và 1 phần Minh Khai, Chí Hòa, Độc Lập và 1 số xã của huyện Vũ Thư

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một Phần xã Minh Khai, Thống Nhất

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Hùng Dũng, Duyên Hải, Điệp Nông , Dân Chủ

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Tân Lễ, Thị Trấn Hưng Nhân.

Điện Lực Hưng Hà

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Liên Hiệp, Phúc Khánh, Tân Hòa, Canh Tân, Cộng Hòa, Hòa Tiến

Quỳnh Phụ

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Các TBA xã An Lễ,Hà Phương Ấp Trứng,Hương Sen Compho

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Các TBA xã An Đồng An Khê

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Xã An Lễ, Quỳnh Trang, Quỳnh Xá , Đông Hải, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hưng

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

1 phần xã An Thanh,An Mỹ,An Ninh,An Thái,An Đồng,Quỳnh Hoa,Quỳnh Hải

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Các TBA xã Quỳnh Sơn,Quỳnh Ngọc,Quỳnh Khê và Bái Lân 2 và Quỳnh Hồng

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các TBA xã Quỳnh Hoàng Quỳnh Lâm,Quỳnh Giao

Điện Lực Quỳnh Phụ

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các TBA xã An Mỹ,An Dục,An Tràng,Đồng Tiến,và 1 phần xã An Vũ

Thái Thụy

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 10:30:00.000

Số 2 Khu 3

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Diêm Điền, Thụy trình, Thụy Quỳnh, Thụy văn, Thụy Hưng, Thụy Việt, Thụy Dương

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

Bơm Thái Học 320+560+30

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 08:25:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

Thái Hưng 7

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Diêm Điền khu 8, khu 9, cụm công nghiệp Thụy hải

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Thụy Dương, Thụy Liên, Thụy Sơn

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Thái Thuần, Thái Học, Thái Thịnh

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 17:30:00.000

Số 2 Khu 3

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Thái Hưng, Thái Tân, Thái Mỹ

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Diêm Điền, Thái Xuyên, Thái Thịnh

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy trường

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Diêm Điền, Cụm công nghiệp Liên hà Thái

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Thụy Lương, An Tân, Hồng Dũng

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Thái Thượng, Thái Nguyên, Thái Hòa

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Thái Hưng, Thái Thủy

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Thái Phúc, Thái Hà

Điện lực Thái Thụy

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Thụy Phúc, Thụy Duyên, Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Dân, Thụy Phong

Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi lịch cắt điện Thái Bình các ngày tiếp theo trên báo Dân Việt!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem