Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 6/6 chính xác nhất

Phạm Huyền Thứ ba, ngày 06/06/2023 09:03 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày 6/6 qua tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 6/6

Huyện Yên Thế

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Xuân Lương, Tam Tiến, Tam Hiệp huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Vương, Đồng Tiến, Canh Nậu huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã TT Phồn Xương, Xã Đồng Lạc, Tân Sỏi, Đồng Vương, Đồng Hưu, TT Bố Hạ huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Xã Tân Hiệp, Tiến Thắng, An Thượng, Tam Hiệp huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Tân Hiệp, TT Phồn Xương huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã TT Phồn Xương, Xã Đồng Lạc, Tân Sỏi huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Hương Vỹ, Đồng Hưu huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Kỳ huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Kỳ huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Hồng Kỳ huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Hồng Kỳ huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Hồng Kỳ huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Hồng Kỳ huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Hồng Kỳ huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Tâm huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Tâm huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Tâm huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Tâm huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Tâm huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Tâm huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Tâm huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Lạc huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Điện lực Yên Thế

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đồng Lạc huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Huyện Tân Yên

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Ngọc Lý, TG Ngọc Lý, Trại Giống

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Tân Trung, một phần TT Nhã nam

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Việt Ngọc, một phần xã Lam Cốt

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Ngọc Vân, xã Song Vân

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Ngọc Thiện, một phần xã Cao Xá, một phần xã Song Vân

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Ngọc Châu, Lam Cốt, một phần xã Việt Ngọc

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Cao Xá, An Dương

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Việt Lập, Quế Nham, một phần xã Cao Xá

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Liên Sơn, Cao xá, TT Nhã nam, Quang Tiến, Đại Hóa, Phúc Sơn, Lan Giới

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Ngọc Thiện, Song Vân

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Ngọc Châu, Lam Cốt

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Cao Xá,An Dương

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Việt Ngọc, Lam Cốt

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

xã Ngọc Vân, Song Vân

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Ngọc Lý, Cao Xá

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

TDP Má Ngò

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

TDP Chợ

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

TDP Khu Đông, Phố mới

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

TDP Phố mới

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

TDP Hoàng Hoa Thám

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

TDP Hoàng Hoa Thám

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

TDP Hoàng Hoa Thám

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

TDP Hoàng Hoa Thám

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Khu Đô Thị AN Huy

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Khu Đồi Đỏ

Điện lực Tân Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Khu Đồi Đỏ

Thành phố Bắc Giang

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 05:00:00.0002023-06-06 07:00:00.000Xã Tư Mại
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 05:00:00.0002023-06-06 07:00:00.000Xã Tư Mại
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 05:30:00.0002023-06-06 08:00:00.000xã Xuân Phú
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 05:30:00.0002023-06-06 09:30:00.000Thị trấn Nham Biền
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 06:30:00.0002023-06-06 09:00:00.000Xã Tư Mại
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 06:30:00.0002023-06-06 08:30:00.000xã Tư Mại
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Song Khê
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Phường Lê Lợi , Hoàng Văn Thụ
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Phường Trần Phú, Trần Nguyên Hãn, Đa Mai
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Đồng Sơn,Tiền Phong
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Trí yên,Quỳnh Sơn
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Lãng Sơn
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Cảnh Thụy, Trị Trấn Nham Điền
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Tiến Dũng, Thị Trấn Tân Dân, xã Hương Gián
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Đức Giang, Đồng Việt
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Đồng Phúc
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Yên Lư, Thị Trấn Nham Điền
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000Xã Yên Lư, Tư Mại, Thị Trấn Nham Điền
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:00:00.0002023-06-06 19:00:00.000xã Tân Liễu, xã Tiền Phong
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000Xã Dĩnh Trì
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000Xã Dĩnh Trì
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000Xã Dĩnh Trì
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000Xã Dĩnh Trì
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000xã Dĩnh Trì
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000Thị Trấn Nham Biền
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000Thị Trấn Nham Biền
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000Thị Trấn Nham Biền
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000Thị Trấn Nham Biền
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000Xã Dĩnh Trì
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 07:30:00.0002023-06-06 18:30:00.000xã Cảnh Thụy
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 08:00:00.0002023-06-06 10:00:00.000xã Tư Mại
Điện lực Thành phố Bắc Giang2023-06-06 08:00:00.0002023-06-06 10:00:00.000Bơm Tư Mại

Huyện Lục Ngạn

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần xã Mỹ An, Tân Lập

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Mỹ An, Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn; xã Trường Giang, Tổng Lệnh, huyện Lục Nam

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Tân Lập, Đèo Gia

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

xã Đồng Cốc

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Tân Lập, Đèo Gia, Phú Nhuận, Biển Động

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

xã Phong Vân, Tân Sơn, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Phong Minh, Sa Lý, một phần xã Biên Sơn

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần xã Quý Sơn

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần xã Quý Sơn, Trù Hựu

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Sơn Hải, Kiên Thành

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

1 phần xã Kiên Lao

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Một phần các xã Kiên Thành, Thanh Hải, Hồng Giang

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Tân Quang, Tân Lập, Phú Nhuận

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

một phần xã Hồng Giang

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

tổ DP Nghĩa Hồ, thị trấn Chũ

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

tổ DP Nghĩa Hồ, thị trấn Chũ

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

tổ DP Minh Khai, thị trấn Chũ

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

thôn Kép, xã Hồng Giang

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Tổ DP Cầu Cát

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

TDP Lê Lợi, thị trấn Chũ

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần thị trấn Chũ; xã Tân Lập, Nhập Thành, Định Nghĩa

Điện lực Lục Ngạn

 

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần xã Phượng Sơn

Huyện Hiệp Hòa

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần xã Mỹ An, Tân Lập

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Mỹ An, Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn; xã Trường Giang, Tổng Lệnh, huyện Lục Nam

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Tân Lập, Đèo Gia

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

xã Đồng Cốc

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Tân Lập, Đèo Gia, Phú Nhuận, Biển Động

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

xã Phong Vân, Tân Sơn, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Phong Minh, Sa Lý, một phần xã Biên Sơn

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần xã Quý Sơn

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần xã Quý Sơn, Trù Hựu

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Sơn Hải, Kiên Thành

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

1 phần xã Kiên Lao

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

Một phần các xã Kiên Thành, Thanh Hải, Hồng Giang

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 20:00:00.000

một phần các xã Tân Quang, Tân Lập, Phú Nhuận

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

một phần xã Hồng Giang

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

tổ DP Nghĩa Hồ, thị trấn Chũ

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

tổ DP Nghĩa Hồ, thị trấn Chũ

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

tổ DP Minh Khai, thị trấn Chũ

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

thôn Kép, xã Hồng Giang

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Tổ DP Cầu Cát

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

TDP Lê Lợi, thị trấn Chũ

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 08:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần thị trấn Chũ; xã Tân Lập, Nhập Thành, Định Nghĩa

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-06 23:59:00.000

Một phần xã Phượng Sơn

Huyện Lục Nam

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 00:07:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Tam Dị, Đông Phú và một phần xã Bảo Đài

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 05:00:00.000

2023-06-06 10:30:00.000

Thôn Giếng

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Thanh Lâm và một phàn xã Bảo Sơn

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Cương Sơn, Nghĩa Phương

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Bảo Đài, Bảo Sơn, Một phần xã Tam Dị

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Huyền Sơn, Một phần TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần TT Đồi Ngô, Xã Khám Lạng, Yên Sơn, Bắc Lũng

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Chu Điện, Phương Sơn, Lan Mẫu

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Đông Hưng

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Xã Vô Tranh, Bình Sơn, Trường Sơn, Lục Sơn

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Khu Dân Cư Số 2

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Khu Dân Cư Số 2

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Khu Dân Cư Số 2

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Khu Dân Cư Số 2

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Khu Dân Cư Số 2

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Phố Thanh Tân - TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Phố Thanh Xuân - TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Phố Bình Minh - TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Phố Bình Minh - TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Làn 2 Phố Bình Minh - TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Khu Rừng Thân - TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Khu Bờ hồ Thanh Niên - TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Khu Bờ hồ Thanh Niên - TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần phố Thanh Tân - TT Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Phố Thanh Bình - TT Đồi Ngô

Huyện Sơn Động

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

TBA Đỗ Thị Bình

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Thôn Tiên Lý

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Thôn Đồng Chu

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Thôn Hai xã An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Thôn An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Thôn Vá

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Thôn Đồng Tàn

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Thôn An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Thôn An Bá

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Các xã: Yên Định, Cẩm Đàn, Phúc Sơn, Đại Sơn, Giáo Liêm

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Các xã: Yên Định, Tuấn Đạo, TT Tây Yên Tử, Thanh Luận

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Các xã: Long Sơn, Dương Hưu, 1 phần TT An Châu, 1 phần xã An Lạc

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Các xã: Vĩnh An, Vân Sơn, Hữu Sản, 1 phần TT An Châu, 1 phần xã An Lạc

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

HKD Hoàng Văn Huy

Điện lực Sơn Động

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Thôn Mục, xã Dương Hưu

         

Huyện Lạng Giang

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Tân Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, An Hà, Hương Lạc, Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Hương Sơn, Tân Hưng

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Hương Sơn, Hương Lạc, Yên Mỹ, Thị Trấn Vôi

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Quang Thịnh, Hương Sơn

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, huyện Yên Thế

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Đào Mỹ, Tiên Lục, An Hà.

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Thị trấn Kép, xã Hương Sơn

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần TT Vôi, xã Yên Mỹ

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phầ xã Yên Mỹ

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Yên Mỹ

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Yên Mỹ

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần TT Vôi

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần TT Vôii

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Hương Lạc

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Hương Lạc

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Hương Lạc

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Mottj phần xã Hương Lạc

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

Một phần xã Hương Sơn

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 09:15:00.000

Một phần xã Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:30:00.000

Một phần các xã Tân Dĩnh, Xương Lâm, Thị trấn Vôi

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:30:00.000

Một phần các xã Tân Dĩnh, Mỹ Thái, Xuân Hương, Thị trấn Vôi

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:30:00.000

Một phần xã Thái Đào, Đại Lâm

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 18:30:00.000

Một phần xã Tân Dĩnh, Mỹ Thái, Dương Đức, Mỹ Hà

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 09:15:00.000

Một phần xã Tân Thanh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 09:30:00.000

2023-06-06 11:15:00.000

Một phần xã Tân Thanh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 09:30:00.000

2023-06-06 11:15:00.000

Một phần xã Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Một phần xã Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 15:45:00.000

Một phần xã Tân Thanh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 15:40:00.000

2023-06-06 17:45:00.000

Một phần TT Vôi

Điện lực Lạng Giang

2023-06-06 15:40:00.000

2023-06-06 17:45:00.000

Một phần xã Tiên Lục

Điện lực Việt Yên

Điện lực

Ngày

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên, huyên Tân Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên, huyên Tân Yên

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,

Điện lực Việt Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần huyện Việt Yên,Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem