Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Thanh Hóa ngày 7/6 chính xác nhất

D.N Thứ tư, ngày 07/06/2023 08:35 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có thông báo về kế hoạch, lịch cắt điện ngày 7/6/2023 trên địa bàn tỉnh như sau.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Thanh Hóa ngày 6/6 chính xác nhất

Lịch cắt điện TX Bỉm Sơn – Hà Trung

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

một phần xã Hà Sơn + Một phần Huyện Vĩnh Lộc

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phần xã hà Ninh +một phần Thị Trấn Hà Trung + một phần xã Hà Sơn + một phần xã Hà Đông + Một phần xã Hà lĩnh

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

Công việc không mất điện

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Hà Thái + Hà Lai + Hà Châu

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phần xã hà Yên + Xã Hà Dương +Hà Vân

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phần xã Hà Sơn +một phần xã Hà Ngọc

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa + Xã Hà Lan + Xã Hà Thanh + Xã Hà Vinh Huyện Hà Trung

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phần Thị Trấn +một phần các xã Hà Yên , Hà bắc Và Hà Tân

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phàn xã Hà bắc + Xã Hà Giang + Xã Hà Tiến+ Xã Hà Long

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 13:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phần Xã Hà Ninh +Một phần xã Hà Bình +một phần xã Hà Bắc + Một phần xã Hà Long +Một phần Xã Quang Trung Bỉm Sơn +một phần Huyện Thạch Thành

Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung

2023-06-07 13:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

: Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa

Lịch cắt điện Cẩm Thủy

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Khách hàng lộ 374 E9.5

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Khách hàng lộ 375 E9.5

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 35 KV lộ 37E9.38

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 35 KV lộ 475E9.38

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 22 KV lộ 473E9.38

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 22 KV lộ 477E9.38

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 35 KV lộ 373E9.38

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 22 KV lộ 471E9.38

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

TBA Cẩm sơn 8

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

khách hàng sau TBA Phong Sơn 1

Điện lực Cẩm Thuỷ

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 17:30:00.000

TBA cẩm phong 1

Lịch cắt điện Đông Sơn

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Đông Sơn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Các xã Đông Xuân, Đông Tiến, Đông Thanh, Đông Anh, TT Rừng Thông

Điện lực Đông Sơn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Các xã: Đông Thanh, Thiệu Trung, Thiệu Đô

Điện lực Đông Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Thiệu Giao, Thiệu Vân, Thiệu Tân, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Đông Lĩnh

Điện lực Đông Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã: Đông Văn, Đông Tân, Đông Thịnh, Đông Hòa, Đông Yên

Điện lực Đông Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã: Đông Quang, Đông Nam, Đông Phú, Đông Văn

Điện lực Đông Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Đông Thanh; Thiệu Hòa, Thiệu Chính, Thiệu Toán, Thiệu Đô, Thiệu Trung

Điện lực Đông Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã: Thiệu Đô, Thiệu Hung, Thiệu Châu, Đông Thanh

Điện lực Đông Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã: Đông Tiến, Đông Anh, Đông Xuân

Hoằng Hóa

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

xã Hoằng Xuân; Hoằng Giang; Hoằng Phượng; Hoằng Hợp

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Hoằng Vinh

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Hoằng Thắng; Hoằng Phong; Hoằng Lưu; Hoằng Châu; Hoằng Thanh; Hoằng Phụ; Hoằng Đông; Hoằng Thái

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Hoằng Phú; Hoằng Quý; Hoằng Kim; Hoằng Quỳ; Phường Tào Xuyên, Xã Châu Lộc

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Hoằng Đức; thị trấn Bút Sơn; Phường Long Anh; Phường Tào Xuyên

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Hoằng Thái; Hoằng Lộc; Hoằng Thành; Hoằng Trạch; Hoằng Tân; Hoằng Đại

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

- huyện Hoằng Hóa : Xã Hoằng Trung; Hoằng Trinh; Hoằng Sơn; Hoằng Xuyên; Hoằng Kim - huyện Hậu Lộc : xã Triệu Lộc

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Hoằng Trung; Hoằng Xuân; Hoằng Kim

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Hoằng Đức; Hoằng Cát; Hoằng Hợp; Hoằng Quỳ; Hoằng Xuyên; Phường Tào Xuyên

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

TBA Cty TNHH Hoằng Đạo

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:15:00.000

2023-06-07 08:15:00.000

TBA Hoằng Tiến 2

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 08:30:00.000

TBA Hoằng Giang 3

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 09:00:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

TBA Cty Medipha

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 09:15:00.000

2023-06-07 10:15:00.000

TBA BV Hàm Rồng

Điện lực Hoằng Hoá

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

TBA Cty Hoằng Hà

 Hậu Lộc

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

xã Thành Lộc, Đồng Lộc, Đại Lộc, Châu lộc, Triệu Lộc

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Thịnh Lộc, Hoa Lộc , Phú Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

TBA Gạch Sơn Trang, TBA Petec, TBA Triệu Lộc 4, TBA VinFast

Điện lực Hậu Lộc

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Phú Lộc, Hòa Lộc, Quang Lộc, Liên Lộc, Tuy Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Thị trấn, Thuần Lộc...

Nông Cống

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Nông Cống

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Trường Minh; Trường Sơn; Minh Khôi; Minh Nghĩa; Tượng Văn

Điện lực Nông Cống

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Trung Thành; Trung Ý; Trung Chính; Tân Khang; Tế Thắng; Tế Lợi

Điện lực Nông Cống

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Minh Khôi; Tế Nông; Tế Tân; Hoàng Giang

Điện lực Nông Cống

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Thăng long; Thị Trấn; Vạn Hòa; Vạn Thắng; Thăng Thọ; Công Liêm; Phúc Đường

Điện lực Nông Cống

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Trường Trung; Tượng Văn; Trường Giang; Tượng Lĩnh; Tượng Sơn; Trường Sơn

Điện lực Nông Cống

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Minh Thọ; Thị Trấn; Thăng Long; Vạn Hòa; Tế Lợi; Vạn Thiện

Điện lực Nông Cống

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Tế Nông; Minh Nghĩa; Ngọc Lẫm-xã Trường Giang; Quảng Phúc; Quảng Vọng

Điện lực Nông Cống

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Đông Hưng; Quảng Thịnh; Nhồi

Điện lực Nông Cống

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Quảng Thịnh; Quảng Trạch; Đông Vinh; Đông Nam; Quảng Yên; Hoàng Sơn; Hoàng Giang; Tân Phúc

Ngọc Lặc – Lang Chánh

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Xã: Cao Ngọc, Vân Am, Phùng Minh, Phùng Giao, Nguyệt Ấn

Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Xã: Ngọc Liên, Ngọc Trung, Minh Thủy, Lam Sơn, Ngọc Khê, Mỹ Tân, Thúy Sơn, Giao An, Giao Thiện, Trí Nang, Yên Khương, Yên Thắng, Thị trấn Lang Chánh, Thị trấn Ngọc Lặc.

Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Xã: Kiên Thọ, TBA: Công ty may Hồ Gươm, Công ty may Xuân Lam, Công ty gạch Hồng Ngọc, Cây xăng Mai Hải, TBA TG Xuân Thiên - Thọ Xuân.

Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Xã: Ngọc Khê, Thúy Sơn, Mỹ Tân, Giao An, Giao Thiện, Trí Nang, Yên Khương, Yên Thắng, Thị trấn Lang Chánh.

Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Xã: Ngọc Trung, Ngọc Liên, Minh Thủy, Lam Sơn, Minh Tiến.

Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Thị trấn Ngọc Lặc, Xã: Phúc Thịnh, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Minh Tiến, Lam Sơn, Minh Sơn, Quamg Trung, Thạch Lập, Đồng Thịnh, Ngọc Sơn, Phố 1 Ngọc Khê.

Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Xã: Điền Thượng, Điền Hạ, Tam Văn, Tân Phúc, Đông Lương, Thiết Ống, Thị trấn Lang Chánh.

 Quảng Xương

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 05:00:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

TBA Quảng Tâm 2

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Quảng:Phong,Long,Hòa,Hợp.

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Quảng:Thành,Cát,Đông,Phú,Tâm.

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Quảng Thịnh, Quảng Phong, Quảng Ninh, Quảng Hợp,Quảng Tân.

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại, Quảng Cát, Quảng Giao , Quảng Nhân, Quảng Hải, Quảng Định

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Quảng Lĩnh , Quảng Khê, Quảng Thạch, Quảng Chính, Quảng Trung

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Hợp

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Quảng :Thành,Đông,Phú,Tâm.

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Quảng Lĩnh,Khê,Lợi,Sô Tô,Tiên trang,FRUIT

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Quảng Nham,Quảng Thạch.

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Quảng:Ninh,Bình,Hợp Phong,Đức.

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Quảng :Lĩnh,Lợi,Lộc,Thái,Lưu,Nhân,Hải.

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Quảng:Đông,Định,Thịnh,Thành.

Điện lực Quảng Xương

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

TBA Quảng Tâm 8

TP Sầm Sơn

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thành phố Sầm Sơn

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 09:30:00.000

Công ty Cổ phần Hải sản Vân Xuân và BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ LẠCH HỚI - Lô 17 Cảng hới - Phường Quảng tiến - TP.Sầm sơn

Điện lực Thành phố Sầm Sơn

2023-06-06 09:30:00.000

2023-06-06 11:30:00.000

Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu Thủy hải sản Hoàng Lan - Minh cát - Quảng Cư - Thành phố Sầm Sơn

TX Nghi Sơn 

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Tùng Lâm, trúc Lâm

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Phú Lâm, Phú Sơn

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Hải Thanh, Bình Minh, Nguyên Bình

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Hải Bình

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Hải Bình

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Hải Hà, hải Thượng

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Thanh Sơn, Triêu Dương, Hải an, Các Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Thanh Thủy, Hải Châu, Hải Ninh

Điện lực Thị xã Nghi Sơn

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Trường Lâm

Thiệu Hóa

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thiệu Hóa

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Đông Hoàng - Thiệu Vận - Thiệu Lý

Điện lực Thiệu Hóa

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Thiệu Giang, Thiệu Duy, Thiệu Long 3,6,9 Thiệu Duy, Thiệu Phú 7,8,10, Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp

TP Thanh Hóa 

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thành phố Thanh Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 08:30:00.000

phường Đông Cương

Điện lực Thành phố Thanh Hoá

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Khu vực vức phường Đông Hưng

Điện lực Thành phố Thanh Hoá

2023-06-07 08:40:00.000

2023-06-07 09:40:00.000

phường Đông Cương

Điện lực Thành phố Thanh Hoá

2023-06-07 10:00:00.000

2023-06-07 11:30:00.000

phường Đông Cương

Điện lực Thành phố Thanh Hoá

2023-06-07 14:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

phường Đông Cương

Điện lực Thành phố Thanh Hoá

2023-06-07 15:40:00.000

2023-06-07 16:50:00.000

phường Đông Cương

Điện lực Thành phố Thanh Hoá

2023-06-08 07:00:00.000

2023-06-08 08:30:00.000

phường Đông Cương

Thạch Thành

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thạch Thành

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

Một phần xã Thành Hưng

Điện lực Thạch Thành

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

Một phần xã Ngọc Trạo

Điện lực Thạch Thành

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 09:30:00.000

Một phần xã Thành Mỹ

Điện lực Thạch Thành

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Thành Tâm, Vân Du, Thành Tân, Tahnfh Công, Thành Minh, Thành Trực, Thành Vinh, Thành Thọ, Thành Hưng, Kim Tân, Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Sơn, Thạch Bình

Điện lực Thạch Thành

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Thạch Cẩm, Thạch Quảng, Thạch Tượng, Thạch Lâm, Thành Yên, Thành Mỹ

Điện lực Thạch Thành

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Thạch Long, Thành Hưng, Kim Tân

Điện lực Thạch Thành

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Thành Tâm, Ngọc Trạo, Thành Thọ, Thành An, Thành Tiến, Thành Long, thị trấn Kim Tân

Điện lực Thạch Thành

2023-06-07 10:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Một phần xã Thành Mỹ

Điện lực Thạch Thành

2023-06-08 07:00:00.000

2023-06-08 16:30:00.000

Một phần xã Thành Công

Thọ Xuân

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thọ Xuân

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Thị Trấn Lam Sơn, Xã Thọ Xương, Xuân Bái.

Điện lực Thọ Xuân

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Thị Trấn Lam Sơn, Thị Trấn Thọ Xuân, xã: Thọ Lâm, Thọ Diên, Xuân Hưng, Xuân Giang, Xuân Sinh, Tây Hồ, Xuân Trường, Xuân Hòa, Thọ Hải, Bắc Lương, Xuân Hồng.

Điện lực Thọ Xuân

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Xã Xuân Sinh, TT Sao Vàng, xã Xuân Phú

Vĩnh Lộc

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Vĩnh Lộc

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phần Huyện Vĩnh Lộc , Thạch Thành, Yên Định

Điện lực Vĩnh Lộc

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phần xã Vĩnh hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hòa

Thường Xuân

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thường Xuân

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Toàn bộ huyện Thường Xuân và ĐZ + các TBA khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 Thọ Xuân đang đặt trên địa bàn các xã Xuân Phú, xã Xuân Bái và Thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân.

Yên Định

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Yên Định

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Yên Hùng, Yên Ninh huyện Yên Định

Điện Lực Yên Định

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Yên Trường, Yên Thọ, Quý Lộc, Yên Trung, Yên Tâm, Yên Giang, Yên Phú, Yên Thịnh, TT Thống Nhất huyện Yên Định, xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc

Điện Lực Yên Định

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Một phần TT Quán Lào, một phần xã Định Tăng, một phần xã Định Bình.

Điện Lực Yên Định

2023-06-07 00:00:00.000

2023-06-07 07:00:00.000

Các xã Định Tân, Định Tiến, Định Hưng, Định Hải, một phần TT Quán Lào huyện Yên Định

Điện Lực Yên Định

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Một phần xã Định Long, một phần xã Định Liên huyện Yên Định

Điện Lực Yên Định

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Định Hoà, Định Thành, Định Công, Một phần xã Định Bình huyện Yên Định. Xã Thiệu Quang, một phần xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hoá

Điện Lực Yên Định

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

Các xã Yên Phong, Yên Thái, một phần xã Yên Trường huyện Yên Định

 Mời bạn đọc tiếp tục cập nhật lịch cắt điện Thanh Hóa các ngày tiếp theo trên báo Dân Việt!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem