Chủ đề nóng

Lý Thần Tông

 • Ông vua Việt mắc bệnh "người sói", bị nhốt trong cũi vàng là ai?

  Ông vua Việt mắc bệnh "người sói", bị nhốt trong cũi vàng là ai?

  Theo sử sách, khi 21 tuổi, vị vua Việt này mắc chứng bệnh lạ, lông lá mọc khắp cơ thể, cuồng loạn, gầm thét suốt ngày. Triều đình phải nhốt vua trong cũi vàng.
 • Bệnh “hóa hổ” của vua Lý Thần Tông là bệnh gì?

  Bệnh “hóa hổ” của vua Lý Thần Tông là bệnh gì?

  Vua Lý Thần Tông mắc bệnh lạ, lông lá mọc khắp cơ thể, cuồng loạn, gầm thét như hổ suốt ngày. Thiền sư Nguyễn Minh Không đã chữa khỏi bệnh mà nhân gian gọi là "hóa hổ" cho vua.
 • Thực hư giai thoại về thiền sư Từ Đạo Hạnh

  Thực hư giai thoại về thiền sư Từ Đạo Hạnh

  Vua Lý Thần Tông (1116 – 1138) là vị vua thứ năm của nhà Lý, trị vì từ năm 1127 đến năm 1138. Theo giai thoại dân gian, vì Lý Nhân Tông không có con nên Từ Đạo Hạnh "đầu thai" làm con trai Sùng Hiền Hầu để duy trì sự nghiệp của nhà Lý. Vị thiền sư đã "thoát xác" tại chùa Thiên Phúc năm 1116, ngay trước khi Lý Dương Hoán, tức vua Lý Thần Tông sau này, ra đời vào tháng 6 năm 1116. Trong sách Đại Việt Sử ký Toàn thư cũng có ghi lại.