Chủ đề nóng

Nam Định yêu cầu tự xử lý các quy định trái pháp luật, nhất là liên quan lợi ích của người dân

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 09/06/2023 14:51 PM (GMT+7)
Aa Aa+
UBND tỉnh Nam Định vừa có một loạt yêu cầu với các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật.
Bình luận 0

Cụ thể, theo UBND tỉnh Nam Định, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đối với Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện và TP.Nam Định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, quán triệt định hướng, tinh thần, yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản luật trái pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, chống tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng pháp luật.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Nam Định.

Nam Định yêu cầu tự xử lý các quy định trái pháp luật, nhất là liên quan lợi ích của người dân - Ảnh 1.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị kịp thời phát hiện, tự xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn. Ảnh minh họa: DX

Đáng chú ý, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu, phải đảm bảo thành phần hồ sơ đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ theo quy định, trong đó phải có Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Bản đánh giá tác động thủ tục hành chính (nếu có), ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thì mới trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc xây dựng, ban hành văn bản có đẩy đủ cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung; kịp thời phát hiện, tự xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, nhất là các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; các biện pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; biện pháp quản lý có tính chất đặc thù.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế xã hội.

Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định, hiệu quả công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023, bảo đảm tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Tiếp tục quan tâm kiện toàn, bố trí nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ và các điều kiện đảm bảo khác tương xứng với tầm quan trọng của công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tỉnh Nam Định cũng yêu cầu Sở Tư pháp cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định; Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ báo cáo, thống kê kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và việc gửi danh mục, tình hình xử lý văn bản trái pháp luật đã phát hiện qua công tác kiểm tra đến Bộ Tư pháp…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem