Chủ đề nóng

sữa học đường

  • Khó kiểm soát chất lượng sữa học đường

    Khó kiểm soát chất lượng sữa học đường

    Đưa sữa vào trường học để nâng cao thể lực, trí lực cho học sinh - thế hệ tương lai là mục tiêu mà Bộ GDĐT và Bộ Y tế hướng tới. Tuy nhiên, hiện mỗi trường lại tự dùng một loại sữa khác nhau, trong bối cảnh chất lượng sữa “không biết đường nào mà lần”.