Chủ đề nóng

Thứ trưởng Bộ NNPTNT đưa ra 5 nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới

Phương Anh Thứ bảy, ngày 28/09/2019 06:51 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM", Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam đã đưa ra 5 nhiệm vụ cần được duy trì và đẩy mạnh trong phong trào thi đua.
Bình luận 0

Ngày 27/9, tại TP.Ha Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" của ngành NNPTNT.

Quang cảnh hội nghị. 

Theo đó, việc triển khai xây dựng NTM, trước tiên là nhận thức của cán bộ, chính quyền các cấp cũng có sự thay đổi căn bản: Từ chỉ quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng (đường giao thông, trường học, thuỷ lợi…) sang dành nhiều thời gian hơn cho phát triển sản xuất; từ thụ động trông chờ vào hỗ trợ từ ngân sách Trung ương sang chủ động phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đa dạng hoá các nguồn lực cho xây dựng NTM...

Lãnh đạo nhiều nơi, nhất là cấp cơ sở đã xác định được lợi thế, tiềm năng của địa phương (tài nguyên biển, đất đai, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số,…) để tập trung khai thác, phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM.

Người dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn; thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị; thu nhập ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao, góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn.

Báo cáo cho biết, qua gần 10 năm triển khai, đến nay Chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Đến hết tháng 9/2019, cả nước đã có 4.554 xã đạt chuẩn NTM (tăng 34,01% so với cuối năm 2015); có 91/664 đơn vị cấp huyện thuộc 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chiếm khoảng 13,7% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM.

Đặc biệt, 3 tỉnh (Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương) và TP.Đà Nẵng đã vươn lên trở thành 4 địa phương đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn NTM.  

Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành NNPTNT đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của cả nước. Đến nay cả nước đã hoàn thành tất cả các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 sớm hơn gần 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và kế hoạch Quốc hội giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn thừa nhận những tồn tại hạn chế, yếu kém: Phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa được duy trì thường xuyên. Công tác xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến xây dựng NTM còn hạn chế. Công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân làm tốt để học tập và nhân rộng điển hình chưa được chú trọng quan tâm. Việc khen thưởng chuyên đề về xây dựng NTM còn hạn chế, chưa kịp thời.

Trong sản xuất nông nghiệp, quy mô vẫn còn nhỏ lẻ, việc liên kết trong sản xuất chưa nhiều, sản phẩm ít và không ổn định, khâu bảo quản chế biến chưa phát triển nên hiệu quả sản xuất không cao, thiếu sự liên kết giữa các khâu từ sản xuất, chế biến, đến tiêu thụ trên thị trường...

Bước sang giai đoạn 2016-2020, phát huy kết quả đạt được cũng như bám sát hướng dẫn, định hướng của ban chỉ đạo trung ương, Bộ NNPTNT tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của chương trình. Đồng thời tập trung chỉ đạo, tập trung vào các nội dung trọng tâm, đẩy mạnh xây dựng NTM gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân hướng tới “Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp, thực sự là những miền quê đáng sống."

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Xây dựng phong trào toàn ngành NNPTNT chung sức xây dựng NTM với mục tiêu hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, đẩy mạnh bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn xanh, sạch, đẹp, thực sự là những miền quê đáng sống. 

Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng đưa ra 5 nhiệm vụ cần được duy trì và đẩy mạnh trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”:

Thứ nhất, tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào giai đoạn 2011-2020 để đưa ra các mục tiêu, nội dung thi đua thiết thực, hình thức tổ chức phong phú nhằm thu hút tối đa các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn tới, góp phần đạt mục tiêu số xã đạt chuẩn NTM vào giai đoạn 2020-2025 và đến năm 2030.

Thứ hai, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phòng trào thi đua trong từng chuyên ngành, lĩnh vực sản xuất của ngành, thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng NTM theo 3 trục sản phẩm chủ lực, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng và nhu cầu của thị trường.

Thứ ba, tổ chức tổng kết, đánh giá để làm cơ sở tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong khối cơ quan hành chính, khối khoa học công nghệ, khối đào tạo của Bộ để các phong trào thi đua này được triển khai một cách cụ thể, thực chất góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của Bộ.

Thứ tư, tiếp tục duy trì việc tôn vinh, khen thưởng các gương nông dân điển hình, tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng NTM và các gương nông dân có phát minh, sáng chế, sáng kiến phục vụ thiết thực cho sản xuất, đời sống ở nông thôn; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đóng góp xây dựng NTM; các cá nhân, tổ chức có các sản phẩm tiêu biểu, xuất sắc phục phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới và phục vụ đời sống xã hội.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xét khen thưởng, để mỗi hình thức khen thưởng có tác dụng khích lệ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực, có thành tích xuất sắc. Chủ động khen thưởng các tập thể, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, những tập thể, cá nhân ngoài ngành có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển của ngành NNPTNT.

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt là một trong những đơn vị nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về thành tích, đóng góp cho phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng thôn mới”.

Cũng tại hội nghị, một số đơn vị, tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua của Bộ NNPTNT, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về thành tích, đóng góp cho phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng thôn mới” của ngành NNPTNT, trong đó có Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem