Chủ đề nóng

Long An không có căn nhà ở xã hội nào được bàn giao trong năm 2021

Chinh Hoàng - Thiên Long Thứ hai, ngày 27/02/2023 10:50 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Thanh tra Bộ Xây dựng vừa chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm về việc xây dựng nhà ở xã hội. Trong đó, năm 2021 tỉnh Long An không có căn nhà ở xã hội nào được bàn giao, đạt chỉ tiêu 0%.
Bình luận 0

Năm 2021, tỉnh Long An đặt kế hoạch đầu tư 2.500 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích 150.000m2 sàn, thế nhưng lại không có căn nhà ở xã hội nào hoàn thành và bàn giao, Thanh tra Bộ xây dựng đề nghị tỉnh này khắc phục gấp.

Không có căn nhà ở xã hội nào hoàn thành, bàn giao

Vừa qua, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An, giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021.

Tỉnh Long An không có căn nhà ở xã hội nào được bàn giao - Ảnh 1.

Năm 2021 tỉnh Long An đặt kế hoạch đầu tư 2.500 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích 150.000m2 sàn, thế nhưng lại không có căn nhà ở xã hội nào hoàn thành và bàn giao, Thanh tra Bộ xây dựng đề nghị tỉnh này khắc phục gấp. Ảnh minh họa

Theo kết luận thanh tra, về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội), trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn năm 2016 - 2020, tỉnh Long An không có các nội dung theo quy định như: Không xác định diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo từng năm, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, diện tích đất để xây dựng từng loại nhà ở nêu trong kế hoạch, các hình thức xây dựng; giai đoạn 2016 - 2020 cũng không ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm.

Tỉnh Long An không có căn nhà ở xã hội nào được bàn giao - Ảnh 2.

Về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Long An cũng không xác định chỉ tiêu về số lượng, diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của từng loại nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội). Ảnh minh họa

Về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Long An cũng không xác định chỉ tiêu về số lượng, diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của từng loại nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội). Đồng thời, trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 và năm 2022 (bao gồm nhà ở xã hội) không có nội dung xác định diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê.

Đặc biệt, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 của tỉnh Long An không đạt mục tiêu đề ra theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đã được phê duyệt.

Cụ thể, chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020 có thêm 5.702 căn nhà ở dành cho các đối tượng xã hội. Tuy nhiên, thực tế theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Long An, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh chỉ hoàn thành xây dựng mới được 298 căn nhà ở xã hội và 1.283 căn nhà ở cho công nhân. Tổng số thực hiện 1.581/5.702 căn, tỷ lệ đạt 27,7% theo chương trình đã duyệt.

Cùng với đó, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Long An năm 2021, đầu tư 2.500 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích 150.000m2 sàn. Nhưng theo báo cáo của Sở Xây dựng, thực tế năm 2021 không có nhà ở xã hội nào hoàn thành và bàn giao xây dựng đưa vào sử dụng, tỷ lệ đạt 0% kế hoạch đã duyệt.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng tiến hành thanh tra diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội tại khi lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ chi tiết đô thị 1/500 tại 50 đồ án.

Trong tổng số 50 đồ án quy hoạch chi tiết đô thị có 32/50 dự án không thuộc khu vực đô thị loại III trở lên và khu vực được quy hoạch là đô thị loại III hoặc được phê duyệt quy hoạch trước khi Luật nhà ở số 56/2005/QH11 có hiệu lực vì vậy chủ đầu tư các dự án không phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Còn lại 18/50 đồ án được phê duyệt tại khu vực đô thị là đô thị loại II và khu vực được quy hoạch đô thị loại III.

Trong 18 đồ án đó, có 11/18 đồ án quy hoạch chi tiết đô thị không xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội khi lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, 6/18 đồ án có xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội và 1 dự án đến thời điểm thanh tra chưa được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.

Thanh tra việc dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội của các chủ đầu tư. Trong 18 dự án, có 4/18 dự án chủ đầu tư không dành 20% diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội; có 1/18 dự án mà chủ đầu tư dành 2,24% diện tích đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, không đủ diện tích theo yêu cầu là dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội.

Ngoài ra, giai đoạn từ 2016 – 2021, UBND tỉnh Long An cũng không rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. Vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Vẫn theo kết luận thanh tra Bộ Xây dựng, để xảy ra những tồn tại, vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về nhiều cơ quan. Cụ thể, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Long An, Sở Xây dựng tỉnh Long An, UBND TP.Tân An, UBND huyện Bến Lức, UBND huyện Đức Hòa, UBND thị xã Kiến Tường, UBND thị xã Kiến Tường, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản thị xã Kiến Tường và các chủ đầu tư lập quy hoạch 1/500 của dự án.

Tỉnh Long An không có căn nhà ở xã hội nào được bàn giao - Ảnh 4.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Long An, Sở Xây dựng, UBND TP.Tân An, UBND thị xã Kiến Tường và UBND các huyện Bến Lức, Đức Hòa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc diện quản lý để xảy ra các tồn tại, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra. Ảnh minh họa

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Long An, Sở Xây dựng, UBND TP.Tân An, UBND thị xã Kiến Tường và UBND các huyện Bến Lức, Đức Hòa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc diện quản lý để xảy ra các tồn tại, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan liên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; thu hồi quỹ đất thuộc các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư nhưng không triển khai hoặc thực hiện chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng chưa sử dụng để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội.

Giao cơ quan có chức năng, thẩm quyền rà soát những dự án chủ đầu tư lựa chọn hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở 20% theo quy định, tính toán và xác định nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật; yêu cầu các đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc nghĩa vụ tài chính, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

"Xác định số tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị do các chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20% do các chủ đầu tư nộp và nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân các khu công nghiệp, người có thu nhập thấp tại đô thị theo quy định", kết luận nêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem