T.Ư Hội NDVN triển khai Phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"

PV Hội và Tam nông Thứ bảy, ngày 22/06/2024 17:21 PM (GMT+7)
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”
Bình luận 0

Kế hoạch số 55 - KH/HNDTW ngày 5/6/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" nhằm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030"; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

T.Ư Hội NDVN triển khai Phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"- Ảnh 1.

Mô hình trồng rau thuỷ canh của HTX Tuấn Ngọc ở TP.HCM. Ảnh: T.Đ

Hội Nông dân Việt Nam tổ chức phát động Phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp", tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của các cấp hội, cán bộ, hội viên, nông dân tham gia Phong trào mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, các cấp Hội gắn thực hiện Phong trào thi đua với thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội hàng năm; giúp cán bộ, hội viên nông dân phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tham gia phát triển các mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2030, kinh tế tập thể trong nông nghiệp do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập phát triển mạnh mẽ về cả chất lượng, số lượng và quy mô tổ chức; thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân, cá nhân và tổ chức tham gia.

Phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong hệ thống Hội, với nội dung, hình thức, tiêu chí thiết thực phong phú và phù hợp nhằm đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng của tổ chức Hội tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Theo Kế hoạch sẽ có 5 nội dung thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp"

1. Thi đua tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân về phát triển kinh tế tập thể.

2. Thi đua nâng cao chất lượng các dịch vụ, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, vật tư, thị trưởng... thành lập, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; dẩy mạnh vận động thu hút nguồn lực xã hội tham gia vào tư vấn, hỗ trợ các hoạt động liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể.

3. Thi đua đẩy mạnh xây dựng và phát triển các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tạo cơ sở nền tảng phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã. 2

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội tham mưu về nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, điều hành hoạt động của các chi, tổ Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã.

5. Thi đua tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp của Hội Nông dân.

T.Ư Hội NDVN triển khai Phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"- Ảnh 2.

Năm 2023, lần đầu tiên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức biểu dương 63 HTX tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030, chia thành 2 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 (từ 2024 – 2026): Hội Nông dân Việt Nam tổ chức phát động Phong trào thi đua, đăng ký thi đua và chỉ đạo điểm. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua theo các nội dung trên và hoàn thành việc phát động trong quý III năm 2024.

Các cấp Hội triển khai sâu rộng phong trào, thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Cấp tỉnh và cấp Trung ương Hội tổ chức sơ kết Phong trào thi đua trong năm 2026.

2. Giai đoạn 2 (từ 2027 – 2030): Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Giai đoạn 1, Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

Về tổ chức thực hiện:

Đối với Trung ương Hội

Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"; tổ chức phát động phong trào thi đua; chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch đề ra.

Ban Kinh tế Trung ương Hội là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi và định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội kết quả triển khai thực hiện. Ban Tổ chức Trung ương Hội chủ trì hướng dẫn khen thưởng gắn với sơ, tổng kết phong trào thi đua. Các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội, các cụm, khối thi đua căn cứ kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá thi đua cho Hội Nông dân các cấp. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở một số tỉnh, thành phố định kỳ và đột xuất.

2. Đối với Hội Nông dân tỉnh, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội, tình hình nhiệm vụ của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy cùng cấp, phối hợp các ngành liên quan tổ chức phát động phong trào thi đua và triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch đề ra đến các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể và kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua; giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem