Chủ đề nóng

200 tài liệu, hình ảnh được giới thiệu tại chuyên đề "Việt Nam – Độc lập, tự cường"

Huy Hoàng Chủ nhật, ngày 30/08/2020 15:45 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Độc lập, tự cường" giới thiệu đến công chúng về ý chí, hy sinh gian khổ của cả dân tộc để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay.
Bình luận 0

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề cấp quốc gia "Việt Nam – Độc lập, tự cường".

200 tài liệu, hình ảnh được giới thiệu tại chuyên đề "Việt Nam – Độc Lập, tự cường"   - Ảnh 1.

Giới thiệu những bộ tem chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TT

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề "Việt Nam – Độc lập, tự cường" giới thiệu đến công chúng về ý chí quyết tâm, quá trình phấn đấu vì độc lập dân tộc, những hy sinh gian khổ của cả dân tộc Việt Nam để xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. 

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 75 năm qua, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực và trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

Ban tổ chức cho biết, chuyên đề trưng bày được chia làm 5 phần, phần một: "Đường tới độc lập, tự do" sẽ điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng Việt Nam từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam năm 1858 đến khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) đã quyết định đi ra nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc. Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng, đi đến thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân, phát-xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Phần hai là: "Kháng chiến kiến quốc" (1945 - 1954") là những hình ảnh, tài liệu, hiện vật của phần này thể hiện giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ nhằm giải quyết nạn đói, nạn dốt, chống thù trong giặc ngoài, từng bước đưa đất nước ta ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập. 

Trong giai đoạn (1945 – 1954), Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế chống thực dân Pháp. Nêu cao tinh thần độc lập, tự do, quyết chiến, quyết thắng "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" nhất tề đứng lên lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, giành những thắng lợi vẻ vang, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm 1954.

Phần ba là: "Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khói lửa chiến tranh (1954 – 1975)". Phần 4 là: "Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 -1986). Cuối cùng là phần 5: "Đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 – 2020)".

Cũng theo Ban tổ chức, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam trưng bày một số bộ sưu tập tem về chủ đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" gồm 320 phơi tem với hàng ngàn mẫu tem và vật phẩm bưu chính.

Trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan từ ngày 30/8/2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem