Chủ đề nóng

Agribank Chi nhánh Đông Long An

 • Agribank Chi nhánh Đông Long An hướng tới cộng đồng

  Agribank Chi nhánh Đông Long An hướng tới cộng đồng

  Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu là thực thi chính sách tiền tệ, Agribank Chi nhánh Đông Long An còn chú trọng thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.
 • Agribank Chi nhánh Đông Long An hướng về cộng đồng

  Agribank Chi nhánh Đông Long An hướng về cộng đồng

  Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu là thực thi chính sách tiền tệ, Agribank Chi nhánh Đông Long An còn chú trọng thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.
 • Agribank Đông Long An đồng hành cùng người dân trồng rau an toàn

  Agribank Đông Long An đồng hành cùng người dân trồng rau an toàn

  Trồng ra an toàn, đạt chuẩn VietGap, ngoài kỹ thuật đòi hỏi người dân phải có nguồn vốn đầu tư cao. Với phương châm đồng hành cùng tam nông, những năm qua Agribank chi nhánh Đông Long An đã tích cực hỗ trợ nguồn vốn cho nông dân sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống người dân đáng kể.