Chủ đề nóng

Bộ trưởng Công an: Các thế lực thù địch đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

PVCT Thứ năm, ngày 07/01/2021 16:46 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Theo Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Bình luận 0

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Công an: Các thế lực thù địch đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (ảnh Bộ Công an).

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi. 

Do đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". 

Hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức ngày hôm nay là dịp để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và với lực lượng Công an; xác định rõ nội dung, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an và các ngành hữu quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Trong phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, nhân dân Việt Nam được giải phóng khỏi ách thực dân, đế quốc, đất nước ta giành được những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội to lớn, quan trọng, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, vị thế quốc gia được củng cố, khẳng định trong mắt bạn bè quốc tế. 

Thế nhưng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phủ nhận, công kích, bôi nhọ, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, hướng tới mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chúng đã và đang triệt để lợi dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vin vào những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhằm gieo rắc hoang mang, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Vì vậy, việc nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, phương hướng và giải pháp trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các tham luận, ý kiến phát biểu cần tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.  Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được gần 90 báo cáo khoa học, tham luận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem