Chủ đề nóng

Tết và câu chuyện đồ ăn bị đem vứt vào thùng rác

  • Tôi sẽ thay đổi “tư duy cỗ Tết”

    Tôi sẽ thay đổi “tư duy cỗ Tết”

    Ngày 9 tháng Giêng, hội thơ chúng tôi có họp và câu chuyện xoay quanh…bánh chưng thừa đang được báo chí nêu. Chúng tôi đều giật mình và nhìn nhận lại nghiêm túc cách làm tết, ăn tết của mình.