Chủ đề nóng

Thâm cung bí sử

  • Cuộc đời bi kịch của Hoàng hậu trẻ nhất lịch sử Trung Quốc

    Cuộc đời bi kịch của Hoàng hậu trẻ nhất lịch sử Trung Quốc

    Thượng Quan Hoàng hậu (89 TCN - 37 TCN) là Hoàng hậu duy nhất của Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng, Hoàng đế thứ 8 nhà Tây Hán. Bà là người cùng lúc giữ 3 “kỉ lục”: Hoàng hậu, Hoàng thái hậu, Thái Hoàng thái hậu trẻ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng đó là kỉ lục gắn liền với biết bao bi kịch. Trong suốt cuộc đời mình, Thượng Quan thị chứng kiến việc cả dòng họ hai bên nội và bên ngoại bị tàn sát bởi những cuộc chiến chính trị đẫm máu...