Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải luôn thường trực lời Bác Hồ dạy

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 21/06/2024 21:32 PM (GMT+7)
Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, báo chí phải luôn thường trực lời Bác dạy. "Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết; khi không có gì cần nói, không có gì cần viết cũng chớ nói, chớ viết càn", "tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc".
Bình luận 0

Báo chí đã thể hiện rất rõ vai trò của mình

Tối nay (21/6), tại Hà Nội, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII, năm 2023 đã được tổ chức trọng thể.

Tới dự lễ trao giải có các đồng chí: Tô Lâm – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Trọng Nghĩa – Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ rất xúc động khi dự lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến các thế hệ nhà báo, người làm báo, công chúng báo chí trong và ngoài nước những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Báo chí Cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với mục tiêu cao quý, thiêng liêng là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trải qua 99 năm ra đời, phát triển đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải luôn thường trực lời Bác Hồ dạy- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, trải qua 99 năm ra đời, phát triển, Báo chí Cách mạng đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ảnh: Chụp màn hình


Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không nề gian khó, hy sinh, sẵn sàng xông pha nơi đầu sóng, ngọn gió, các thế hệ nhà báo đã chung sức, đồng lòng xây dựng nên nền báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, của dân; cầu nối tin cậy của nhân dân với Đảng và Nhà nước; cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân ta với bạn bè quốc tế.

Trong quá tình đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, báo chí và đội ngũ những người làm báo đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, tích cực tuyên truyền, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, khơi dậy khát vọng cháy bỏng phát triển đất nước độc lập, phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.

Chủ tịch nước biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả của báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 99 năm qua.

Chủ tịch nước chúc mừng 122 tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII. Các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII phản ánh bức tranh lao động sôi động của báo giới cả nước trong năm qua, đồng thời đại diện cho thành tựu to lớn của đội ngũ những người làm báo Việt Nam hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị 4 vấn đề với báo chí

Chủ tịch nước cho biết, năm 2025, chúng ta sẽ kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN.

Đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ to lớn, cũng hết sức vẻ vang đối với báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tuyên truyền, tạo sự đồng tâm, đồng thuận xã hội và sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng; đồng thời xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải luôn thường trực lời Bác Hồ dạy- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Nghề báo là nghề cao quý, nhưng vô cùng gian khổ, khó khăn" và nhìn nhận, người làm báo cách mạng phải đáp ứng được những đòi hỏi cao về trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân, cần không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập về lý luận, nghiệp vụ báo chí và công nghệ báo chí truyền thông hiện đại. Ảnh: Chụp màn hình


"Trước hết, tôi đề nghị tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo thực sự là những người lính trên mặt trận văn hoá tư tưởng, có "tâm sáng, lòng trong, bút sắc", "vừa hồng, vừa chuyên", phải luôn thường trực lời Bác dạy "Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết; khi không có gì cần nói, không có gì cần viết cũng chớ nói, chớ viết càn", "tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được"; kiên định lý tưởng, giá trị cao đẹp của nghề báo, tuân thủ nguyên tắc, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, cái sai, bảo vệ cái đúng, cái tốt, luôn hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung" – Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Thứ hai, phát huy cao độ vai trò của báo chí – công cụ đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, thực sự là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, có nhiều hơn nữa các tác phẩm báo chí có tính lý luận và chính luận cao.

Tập trung tuyên truyền, cổ động, tập hợp quần chúng thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng; giáo dục, hướng dẫn các giai tầng trong xã hội hành động theo chuẩn mực, đạo đức xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng thông tin thuần tuý, công cụ giải trí đơn thuần; không ngừng khơi dậy, khích lệ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách và niềm lạc quan, ý thức tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, xây đắp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực vươn lên cho sự phát triển của đất nước.

Thứ ba, tăng cường giá trị văn hoá trong các tác phẩm báo chí. Mỗi tác phẩm báo chí phải là một sản phẩm văn hoá tinh thần có giá trị và giá trị sử dụng cao, chuẩn mực về nội dung, tươi mới và hấp dẫn về hình thức, hiện đại trong phương pháp thể hiện và phương thức phát hành. Các tác phẩm báo chí phải không ngừng giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức, bản sắc văn hoá Việt Nam; định hình và lan toả chuẩn mực văn hoá ứng xử trong xã hội, góp phần xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thứ tư, báo chí thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; thông tin báo chí cách mạng phải thực sự trở thành dòng thông tin chủ lưu trong không gian số.

Xác định rõ mục tiêu, lộc trình, triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ và có kết quả cụ thể. Chú trọng thúc đẩy tất cả các yếu tố trong các giai đoạn của chuyển đổi số báo chí, tập trung đào tạo nguồn nhân lực trên các nền tảng số, nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt quan tâm nghiên cứu công chúng và các hình thức sản phẩm có sức hấp dẫn, khả năng tương tác cao, lan toả sâu rộng trong công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ.

Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Nghề báo là nghề cao quý, nhưng vô cùng gian khổ, khó khăn". Để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, là "thư ký của thời đại", trở thành "người gác cổng của nhân dân", người làm báo cách mạng phải đáp ứng được những đòi hỏi cao về trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân, cần không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập về lý luận, nghiệp vụ báo chí và công nghệ báo chí truyền thông hiện đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem