Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải theo pháp luật về đấu giá tài sản

Thành An Thứ hai, ngày 18/04/2022 12:44 PM (GMT+7)
Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường tán thành ý kiến không thống nhất với quy định của dự thảo luật và cho rằng việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản.
Bình luận 0

Sáng 18/4, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải theo pháp luật về đấu giá tài sản - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Đức Long trình bày tờ trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Phạm Đức Long cho biết, Dự luật tập trung vào 5 nhóm nội dung chính. 

Cụ thể là nhóm các vấn đề về quy hoạch băng tần, cấp giấy phép sử dụng tần số và chế tài xử lý vi phạm, trong đó có quy định giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần một doanh nghiệp được cấp phép để tránh độc quyền, tránh tích tụ băng tần.

Trong đó, với nhóm vấn đề về khoản thu từ việc sử dụng tần số, dự luật lần này bổ sung quy định về các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; giao Chính phủ quy định cụ thể mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Đồng thời, sửa đổi quy định về cơ sở xác định mức thu phí sử dụng tần số để làm rõ nội hàm của phí không căn cứ vào giá trị kinh tế của phổ tần.

Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải theo pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCNMT) Lê Quang Huy cho biết, các nội dung của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của dự án luật. Song, ông Huy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện dự án Luật.

Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải theo pháp luật về đấu giá tài sản - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy. Ảnh: QH.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban này đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá cụ thể về nguồn thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện trong vòng 10 năm qua; đồng thời nghiên cứu quy định tách bạch, rõ ràng giữa phương thức đấu giá và phương thức thi tuyển.

Về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, Thường trực Ủy ban KHCNMT trường tán đề nghị kế thừa quy định của Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Tuy nhiên, Chính phủ cần quy định chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể hơn để vừa bảo đảm lợi ích kinh tế, vừa bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh trong điều kiện hiện nay và sự phát triển lành mạnh về thị trường kinh doanh thông tin di động, khắc phục bất cập như Luật hiện hành, tuy có quy định về đấu giá nhưng không thực hiện được.

Về quy định việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, Ủy ban KHCNMT tán thành ý kiến không thống nhất với quy định của dự thảo luật và cho rằng việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản.

Hiện nay, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đã quy định chung về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá, chi phí, đấu giá viên, tổ chức đấu giá… đối với các loại tài sản, bao gồm quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Nếu dự thảo Luật quy định một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và giao cho Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá, thì có thể tạo ra 2 cơ chế pháp lý về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Đó là theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.

Cơ quan thẩm tra cho rằng, quy định như vậy là không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác, quy định như dự luật sẽ dẫn đến khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện thì đối tượng chịu sự tác động của văn bản sẽ không biết phải áp dụng theo quy định pháp luật nào.

Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đề nghị hoàn thiện theo hướng: Việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải theo pháp luật về đấu giá tài sản - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng cho rằng, vấn đề tài sản thuộc lĩnh vực này đã được quy định trong Luật Đấu giá tài sản nên trình tự đấu giá phải thực hiện đấu giá theo quy định của luật này.

Theo ông Tùng, cơ quan soạn thảo nên phối hợp với Bộ Tư pháp, chuẩn bị nội dung, tham mưu, báo cáo Chính phủ để báo cáo ra Quốc hội, để sửa đổi luật cho đảm bảo tính tương thích, thống nhất.

Sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh được ưu tiên, bảo mật đặc biệt

Theo tờ trình, Dự thảo bổ sung quy định trường hợp cần thiết giao thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông.

Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Lê Quang Huy cho biết, có ý kiến tán thành bổ sung chính sách sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo hướng cho phép kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trong trường hợp cần thiết, nhưng có nhiều ý kiến đề nghị cần cân nhắc.

Chính sách "sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo hướng cho phép kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trong trường hợp cần thiết" mới được Bộ Công an đề xuất bổ sung trong quá trình xây dựng luật. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Quốc phòng là không đồng ý với chính sách này.

Cơ quan thẩm tra cho rằng, việc sử dụng tần số phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo hướng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội phải được phân định rõ ràng theo các mục đích sử dụng khác nhau. Nhưng sử dụng cùng một tần số, cùng một băng tần phân bổ với hai nhiệm vụ khác nhau là "không tách bạch rõ ràng về mục đích, khó kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước dành cho từng loại nhiệm vụ và tài chính doanh nghiệp".

"Việc sử dụng tần số, băng tần cho mục đích quốc phòng, an ninh được ưu tiên, bảo mật đặc biệt. Còn việc sử dụng tần số, băng tần cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội theo cơ chế công khai, minh bạch, cạnh tranh. Do đó, việc gộp sử dụng tần số, băng tần cho hai mục đích này là rất khó khăn, phức tạp trong việc thực hiện và có thể dẫn đến hệ quả không mong muốn", ông Huy nói.

Thường trực Ủy ban này đề nghị giai đoạn hiện nay chưa nên đặt vấn đề quy định sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo hướng cho phép kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội vào trong dự án luật.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thừa nhận chính sách này "trong khi xây dựng cơ chế, chính sách chưa có nội dung cụ thể này". Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, chính sách là rất lớn, định hướng xây dựng dự thảo. Trong hồ sơ, Bộ TTTT đã có đánh giá tác động bổ sung về vấn đề liên quan đảm bảo an ninh quốc phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem