Chủ đề nóng

Hoàng Mai: Yêu cầu kiểm tra xử lý vi phạm quản lý sử dụng nhà ở xã hội

Phi Long Thứ bảy, ngày 06/08/2022 11:53 AM (GMT+7)
Aa Aa+
UBND quận Hoàng Mai vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng có liên quan của quận yêu cầu kiểm tra xử lý vi phạm trong quản lý nhà ở xã hội, nhà chung cư trên địa bàn quận này.
Bình luận 0

UBND quận Hoàng Mai cho biết đã nhận được thông tin về việc có hiện tượng chủ sở hữu cho thuê căn hộ, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn bao gồm:  

Dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp Khu đô thị mới Tây Nam hô Linh Đàm, phường Hoàng Liệt gôm 3 toà: CT1 AI&A2, CT4 AI, CT2-TP do Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xa hội HUD.VN làm Chủ đầu tư. 

Hoàng Mai: Yêu cầu kiểm tra xử lý vi phạm quản lý sử dụng nhà ở xã hội - Ảnh 1.

UBND quận Hoàng Mai yêu cầu kiểm tra các dự án nhà ở xã hội. ảnh: PL

Dự án Khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Cục chính trị Hậu cần Tổng Cục V - Bộ Công an (Chung cư Đại Kim Building, phường Đại Kim) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 (Handico 5) làm Chủ đầu tư. Dự án nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm, phường Hoàng Liệt gồm 3 toà: Bắc, Trung, Nam do Công ty cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đâu tư. 

Theo UBND quận Hoàng Mai, nguyên tắc, quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. 

UBND Quận đã ban hành Quyết định số 1227/QĐUBND ngày 05/5/2022 uỷ quyền cho UBND các phường thực hiện giám sát đối tượng sau khi được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (sau đầu tư) theo quy định tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND thành phố; Kế hoạch số 255/KH UBND ngày 06/7/2022 về việc thực hiện trách nhiệm trong công tác mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2021 2025.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, UBND Quận yêu cầu các đơn vị: Các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội: Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xã hội HUD. VN; Công ty Cô phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 (Handico 5), Công ty cổ phần BIC Việt Nam: Cung cấp thông tin về dự án, bao gồm: 

Thời điểm xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, thời điểm ký Hợp đồng nhà ở với khách hàng, thời điểm bàn giao nhà ở xã hội cho người dân vào ở, thời điểm bàn giao công tác quản lý vận hành cho Ban Quản trị, số lượng căn hộ của dự án phục vụ các đối tượng được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội (nêu rõ căn hộ nào để bán, căn hộ nào để thuê, căn hộ nào để thuê mua).

Cung cấp danh sách khách hàng được xét duyệt mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án nêu rõ tên khách hàng, số căn hộ, thông tin liên hệ, thời điểm khách hàng thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở, thời gian thuê nhà của khách hàng), gửi UBND Quận, Công an Quận, UBND các phường có dự án trước ngày 03/8/2022, đồng thời phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin liên quan khi được yêu cầu.

Đối với Công ty cổ phần BIC Việt Nam, do chưa bàn giao công tác quản lý vận hành cho Ban Quản trị nhà chung cư nên Công ty có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi đối tượng sau khi mua mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 25/2019/QĐ UBND 05/11/2019 của UBND Thành phố. 

Hoàng Mai: Yêu cầu kiểm tra xử lý vi phạm quản lý sử dụng nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Dự án nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm, phường Hoàng Liệt là một trong các dự án được UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo kiểm tra. Ảnh: PL

UBND Quận để nghị Công ty cô phần BIC Việt Nam chủ động phối hợp với đơn vị quản lý vận hành, cơ quan chính quyền tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện các trường hợp đang sử dụng căn hộ không đúng với danh sách khách hàng được xét duyệt, các can hộ không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để ở, không đúng mục đích ghi trong Hợp đồng thuê nhà ở. Báo cáo kết quả về UBND Quận, Công an Quận, UBND phường Hoàng Liệt trước ngày 03/8/2022.

UBND quận Hoàng Mai cũng yêu cầu UBND các phường Hoàng Liệt, Đại Kim: Thực hiện uỷ quyền của UBND Quận tại Quyết định số 1227/QĐÐ UBND ngày 05/5/2022: Chủ trì, phối hợp với Công an Quận, Công an phường, Chủ đầu tư, Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hanh kiểm tra, rà soát để phát hiện các trường hợp đang sử dụng căn hộ không đúng với danh sách được xét duyệt, các căn hộ không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để ở, không đúng mục địch ghi trong Hợp đồng thuê nhà ở.

Sau khi xác định các trường hợp nêu trên, UBND phường chủ trị, phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với các đối tượng để yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan, xác định việc sử dụng căn hộ có hay không tuân thủ theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, nhà chung cư, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có). Báo cáo kết quả về UBND Quận (thông qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 05/8/2022 đề xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. 

UBND quận Hoàng Mai cũng yêu cầu Công an quận Hoàng Mai: Chỉ đạo Đội nghiệp vụ và Công an Phường nơi có nhà ở xã hội thông qua công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, phối hợp với UBND phường, Chủ đầu tư (trường hợp Chủ đầu tư chưa bàn giao công tác quản lý vận hành cho Ban Quản trị), Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hành để kiểm tra, rà soát và xác định các trường hợp đang sử dụng căn hộ không đúng với danh sách được xét duyệt, các căn hộ không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để ở, không đúng mục đích ghi trong Hợp đồng thuê nhà ở.

Phối hợp với UBND phường trực tiếp làm việc với các trường hợp nêu trên để yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan, làm cơ sở xác định việc sử dụng căn hộ có hay không tuân thủ theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, nhà chung cư. 

Đối với Phòng Quản lý đô thị, UBND quận Hoàng Mai yêu cầu trên cơ sở báo cáo của UBND phường, chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp tham mưu UBND Quận xử lý vi phạm, thu hồi nhà ở đối với các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, nhà chung cư theo quy định; báo cáo Sở Xây dựng, UBND Thành phố nếu có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem