Chủ đề nóng

hướng dẫn thi hành

  • Chỉ được chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 10 năm

    Chỉ được chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 10 năm

    (NTNN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở . Theo đó, từ ngày 8-8, người thuê, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được phép bán, cho thuê sau thời gian tối thiểu là 10 năm.