Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 8/6 chính xác nhất

PV Đông Bắc Thứ năm, ngày 08/06/2023 08:56 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày 8/6 qua tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 8/6 (cập nhật lúc 7 giờ ngày 7/6):

Điện lực

Thời gian từ

Thời gian đến

Khu vực

Điện Lực Bình Liêu

2023-06-08 08:00:00.000

2023-06-08 12:00:00.000

Của Khẩu Hoành Mô

Điện Lực Bình Liêu

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Từ Húc đến Đồng Văn

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 00:30:00.000

2023-06-08 07:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 18:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 18:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 18:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 18:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 12:00:00.000

2023-06-08 20:00:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 21:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện lực Cẩm Phả

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 23:30:00.000

Cẩm Phả

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 00:30:00.000

2023-06-08 05:30:00.000

Khu đô thị phường kim sơn

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 07:30:00.000

2023-06-08 08:30:00.000

Thôn Dương Đê, xã Yên Đức

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 07:30:00.000

2023-06-08 08:30:00.000

khu Thọ Sơn, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 10:00:00.000

Thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 10:00:00.000

khu Thọ Sơn, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 15:00:00.000

Xã Nguyễn Huệ, Thủy An, Bình Dương

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Phường Xuân Sơn, Đức Chính, Tân Việt, xã An Sinh

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Phường Xuân Sơn, Tràng Lương, Hưng Đạo, Tràng An

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 10:30:00.000

2023-06-08 11:30:00.000

Khu Quế Lạt, phường Hoàng Quế

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 10:30:00.000

2023-06-08 11:30:00.000

Khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 15:00:00.000

2023-06-08 16:00:00.000

Khu Yên Lãng 2, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 15:00:00.000

2023-06-08 16:00:00.000

Khu Xuân Quang, phường Yên Thọ

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 21:00:00.000

Phường Mạo Khê, xã Hoàng Quế, Yên Đức

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 21:00:00.000

Kim Sơn, Mạo Khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Phường Vĩnh Tuy, phường Mạo khê

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Trung tâm Đông Triều

Điện Lực Đông Triều

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Phường Kim Sơn, Vĩnh Quang

Điện lực Hải Hà

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Xã Quảng An, Quảng Lâm, Quảng Tân, phố Trần Phú

Điện lực Hải Hà

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Xã Đại Bình, Tân Lập, Dực Yên, Đại Bình, Tân Lập, Dực Yên

Điện lực Hải Hà

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Xã Đầm Hà, một phần xã Tân Lập, một phần thị trấn Đầm Hà

Điện lực Hải Hà

2023-06-08 14:30:00.000

2023-06-08 15:30:00.000

Một phần xã Quảng Tân

Điện lực Hải Hà

2023-06-08 15:30:00.000

2023-06-08 16:30:00.000

Một phần xã Quảng Tân

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 00:30:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

Khu vực xã Đồng Sơn, Quảng La, Tân Dân

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 00:30:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

Khu vực phường Hà Khẩu

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 00:30:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

Khu vực phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 00:30:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

Nhà máy gạch Tiêu Giao

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 05:30:00.000

2023-06-08 10:30:00.000

Một phần phường Hùng Tháng, Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 05:30:00.000

2023-06-08 10:30:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 05:30:00.000

2023-06-08 10:30:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 05:30:00.000

2023-06-08 10:30:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 05:30:00.000

2023-06-08 10:30:00.000

Một phần phường Hùng Thắng, Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 05:30:00.000

2023-06-08 10:30:00.000

Một phần phường Giếng Đáy, Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 06:00:00.000

2023-06-08 11:00:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 06:00:00.000

2023-06-08 11:00:00.000

Một phần phường Tuần Châu

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 06:00:00.000

2023-06-08 11:00:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 08:00:00.000

2023-06-08 13:00:00.000

Một phần phường Hồng Hà, Hồng Hải

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 08:00:00.000

2023-06-08 10:00:00.000

Một phần phường Hà Khẩu

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 08:30:00.000

2023-06-08 11:30:00.000

Một phần phường Hồng Hà

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 08:30:00.000

2023-06-08 13:30:00.000

Một phần phường Bãi Cháy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 08:30:00.000

2023-06-08 13:30:00.000

Một phần phường Hà Trung

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Một phần phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 10:00:00.000

2023-06-08 15:00:00.000

Một phần phường Cao Thắng, Trần Hưng Đạo, Hà Khánh

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 12:00:00.000

2023-06-08 17:00:00.000

Phường Hồng Hà, Hồng Hải, Bạch Đằng

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 18:30:00.000

Từ xã Lê Lợi đến xã Hòa Bình và xã Lê Lợi

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 18:30:00.000

Phường Hà Tu, Hồng Hà

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 21:00:00.000

Phường Giếng Đáy

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 21:00:00.000

Phường Hà Khánh

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 17:00:00.000

Một phần phường Hồng Gai

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Phường Hà Tu, Hà Phong

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Phường Hà Lầm, Cao Thắng

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Phường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Gai

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Phường Cao Xanh, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Gai

Điện lực Hạ Long

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Phường Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hồng Gai

Điện Lực Tiên Yên

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

Xã Hải Lạng

Điện Lực Tiên Yên

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

Xã Yên Than, Điền Xá, Hà Lâu

Điện Lực Tiên Yên

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

Một phần xã Tiên Lãng

Điện Lực Tiên Yên

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 05:00:00.000

Phố Long Tiên, Long Châu thuộc thị trấn Tiên Yên; thôn Thủy Cơ; Cái Mắt, cảng Mũi Chùa

Điện Lực Uông Bí

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 05:00:00.000

Nam Mẫu, Thượng Yên Công

Điện Lực Uông Bí

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 05:00:00.000

Phương Đông, Phương Nam

Điện Lực Uông Bí

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 14:00:00.000

Phương Đông, Phương Nam

Điện Lực Uông Bí

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Quang Trung

Điện Lực Uông Bí

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Quang Trung, Yên Thanh, Thanh Sơn, Quang Trung

Điện Lực Uông Bí

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 18:30:00.000

Quang Trung, Yên Thanh, Thanh Sơn, Quang Trung

Điện Lực Uông Bí

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 21:00:00.000

Thanh Sơn, Quang Trung

Điện Lực Uông Bí

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Thanh Sơn, Quang Trung

Điện Lực Uông Bí

2023-06-08 20:30:00.000

2023-06-09 00:30:00.000

Thanh Sơn, Quang Trung

Điện lực Vân Đồn

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 05:00:00.000

Xã Đoàn Kết

Điện lực Vân Đồn

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 05:00:00.000

Xã Đài Xuyên, Vạn Yên

Điện lực Vân Đồn

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 05:00:00.000

Một phần xã Hạ Long, xã Đông Xá, TT cái Rồng

Điện lực Vân Đồn

2023-06-08 00:00:00.000

2023-06-08 05:00:00.000

05 xã đảo (huyện Vân Đồn)

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 06:00:00.000

2023-06-08 21:00:00.000

Cộng Hòa, Biểu Nghi

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 14:00:00.000

Phường Minh Thành, Đông Mai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 09:00:00.000

2023-06-08 14:00:00.000

Trại Thành

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong

Phường Cộng Hòa: khu Đường Ngang

Xã Tiền An: Xóm Chợ Rộc,

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên

Xã Sông Khoai: Thôn 8, 9, 10

Phường Cộng Hòa: khu Khe Nước, Cổng Bấc

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 09:30:00.000

2023-06-08 14:30:00.000

Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải;

Phường Quảng Yên: Khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu

Phường Cộng Hòa: Khu Kim Lăng

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 18:30:00.000

Các xã phường Hà An, Tân An, Tiền An, Hoàng Tân

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 13:30:00.000

2023-06-08 18:30:00.000

Khu Lâm Sinh, Tân Mai, phường Đông Mai; xóm Cỏ Khê, xã Tiền An; khu Đống Lủi, phường Cộng Hòa

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 21:00:00.000

Xã Động Linh, Cát Thành

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 21:00:00.000

Sông Khoai

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 16:00:00.000

2023-06-08 16:30:00.000

Động Linh

Điện lực Quảng Yên

2023-06-08 16:35:00.000

2023-06-08 18:00:00.000

Động Linh


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem