Người yêu bé nhỏ

  • Long Hải, ngày... tháng... năm... Anh thương yêu! Đợt Covid-19 năm nay dai dẳng và dữ dội hơn những đợt trước, điều đó đồng nghĩa với thời gian chúng ta gặp lại nhau sẽ còn rất xa và khó khăn phải không anh?