Chủ đề nóng

Nhà nông

 • Quảng Bình: Triển khai thí điểm mô hình giảm hại cho người bán dâm
  Mô hình “Hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ (CLB) của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới” hỗ trợ người bán dâm được tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức để tái hòa nhập cộng đồng.
 • Xử lý mại dâm nam ở TP.HCM còn nhiều bất cập
  Báo cáo về Kết quả triển khai công tác phòng, chống mại dâm năm 2019 cho thấy công tác chống mại dâm còn bất cập khi chưa có hành lang pháp lý để xử lý vi phạm mại dâm nam, mại dâm đồng tính và các hành vi kích dục.
 • Nhiều tụ điểm hoạt động mại dâm vẫn còn phức tạp
  Theo rà soát của các ngành chức năng, trên cả nước còn khoảng 922 tụ điểm, địa bàn trọng điểm về tệ nạn mại dâm. Số người bán dâm theo thống kê ước tính của các tỉnh, thành phố là 11.639 người. Tuy nhiên, số thực tế có thể lớn hơn gấp nhiều lần do đặc điểm xã hội, tính di biến động cao nên rất khó khăn trong việc nắm bắt, thống kê.
 • Tăng mức xử phạt chủ cơ sở để xảy ra hoạt động mua, bán dâm
  Để hạn chế tình trạng mua bán dâm, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm theo hướng tăng mức phạt đối với người đứng đầu cơ sở hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ để xảy ra hoạt động mua, bán dâm.