Chủ đề nóng

Đời sống

  • Tại sao trẻ sơ sinh cần được sàng lọc thính lực?
    Khả năng nghe đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh. Việc trẻ không nghe rõ được âm thanh từ trước lúc trẻ biết nói gây rào cản lớn cho việc phát triển ngôn ngữ, dẫn tới hàng loạt vấn đề trong giao tiếp, học tập và công việc tương lai.