Chủ đề nóng

Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 2/2023

A.Tuấn Thứ tư, ngày 01/02/2023 13:56 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Bắt đầu từ tháng 2/2023, nhiều chính sách giáo dục sẽ có hiệu lực, đáng chú ý như thông tư sửa đổi quy chế thi học sinh giỏi quốc gia, quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm GDTX…
Bình luận 0

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Ngày 22/12/2022, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Theo Thông tư, tiêu chuẩn trang phục học sinh giáo dục quốc phòng an ninh tại các trường trung học phổ thông bao gồm: 1 bộ trang phục (dùng chung hai mùa) nền cấp hiệu, phù hiệu, biển tên giáo dục quốc phòng an ninh may liền áo; 1 chiếc áo bông; 1 chiếc mũ cứng cuốn vành; 1 chiếc mũ mềm; 1 đôi giầy vải cao cổ; 1 đôi bít tất; 1 chiếc dây lưng; 1 chiếc sao mũ cứng giáo dục quốc phòng an ninh; 1 chiếc sao mũ mềm giáo dục quốc phòng an ninh.

Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 2/2023 - Ảnh 1.

Sinh viên Đại học Vinh (Nghệ An) tham gia Hội thao Quốc phòng. Ảnh minh họa: Cổng TT Đại học Vinh

Ngoài ra, đối với mỗi trường trung học phổ thông, nhà trường cần tối thiểu: 2 bộ thiết bị lưu trữ thông tin giáo dục quốc phòng an ninh.; 20 bộ bản đồ địa hình quân sự; 25 khẩu súng tiểu liên AK cấp 5 đã hoán cải; vô hiệu hóa; 5 quả mô hình lựu đạn cắt bổ; 50 quả lựu đạn luyện tập; 20 mô hình thuốc nổ bánh loại 200g; 2 hộp mô hình vũ khí tự tạo; 1 bộ mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập …

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/2/2023.

Hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học

Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Theo đó, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm là V.07.07.20.

Về hướng dẫn xếp lương, Thông tư nêu rõ, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm mã số V.07.07.20 quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/ 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc chuyển xếp lương đối với trường hợp khi tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh viên chức thiết bị, thí nghiệm đang là công chức, viên chức chuyên ngành khác thực hiện như sau:

Trường hợp đang xếp lương công chức, viên chức loại A0 theo bảng 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước) hoặc bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì xếp lương viên chức loại A0;

Trường hợp đang xếp lương công chức, viên chức loại A1 trở lên hoặc loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2023.

Ban hành Điều lệ trường Cao đẳng (CĐ) sư phạm

Ngày 30/12/2022, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT quy định Điều lệ trường CĐ sư phạm.

Theo Thông tư, Điều lệ trường CĐ sư phạm quy định về: Mục tiêu và sứ mạng; nhiệm vụ và quyền hạn của trường CĐ sư phạm; tổ chức và quản lý trường CĐ sư phạm; tổ chức các hoạt động đào tạo; nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên, cán bộ quản lý và người học; tài chính và tài sản của trường CĐ sư phạm; quan hệ giữa trường CĐ sư phạm với gia đình người học và xã hội.

Điều lệ này áp dụng đối với trường cao đẳng sư phạm do Nhà nước thành lập, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất để duy trì hoạt động, bảo đảm kinh phí đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường CĐ sư phạm do Nhà nước thành lập để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trình độ CĐ và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng và hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và cả nước. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng các trình độ của giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và nhu cầu về nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Mục tiêu và sứ mạng của trường CĐ sư phạm được cụ thể hóa trong kế hoạch và chiến lược phát triển của trường CĐ sư phạm, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ 14/2/2023.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT ngày 6/1/2023 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013.

Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT cụ thể như sau: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 về đối tượng dự thi; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 về số lượng thí sinh; Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 18 về hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi. Ngoài ra, còn thay thế một số cụm từ như thay cụm từ "Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" bằng cụm từ "Cục Quản lý chất lượng"; thay cụm từ "phòng Khảo thí" bằng cụm từ "phòng Quản lý thi".

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/2/2023.

Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Ngày 6/1/2023, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 1/2023/TT-BGDĐT ban hành kèm Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo Thông tư này, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (Trung tâm) là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên của Bộ GDĐT; hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐTBXH; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

Nhiệm vụ của Trung tâm là tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo gồm: Chương trình xóa mù chữ; Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, đối tượng trong độ tuổi học phổ thông theo kế hoạch hằng năm của địa phương, người lao động có nhu cầu hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực: giáo dục pháp luật, văn hóa, xã hội, thể thao, nghệ thuật, môi trường, sức khỏe, kinh tế, tài chính; các chương trình giáo dục kỹ năng; các chương trình chuyển giao công nghệ trong lao động, sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động…

Trung tâm cũng tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực: Giáo dục pháp luật, văn hóa, xã hội, thể thao, nghệ thuật, môi trường, sức khỏe, kinh tế, tài chính; các chương trình giáo dục kỹ năng; các chương trình chuyển giao công nghệ trong lao động, sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 22/2/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem