Chủ đề nóng

Những điểm cần lưu ý khi triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về "Việc tìm người - người tìm việc"

Thùy Anh Thứ tư, ngày 29/03/2023 16:56 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Một trong những nội dung chính trong triển khai Tiểu dự án "Hỗ trợ việc làm bền vững" cho lao động, đặc biệt lao động nghèo trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đó là xây dựng cơ sở dữ liệu về "Việc tìm người - người tìm việc" qua đó kết nối cung - cầu lao động.
Bình luận 0

Thống kê, xây dựng dữ liệu "Việc tìm người - người tìm việc" nhằm hỗ trợ việc làm bền vững 

Điều 6, Chương II của Thông tư Số 11/2022/TT-BLĐTBXH về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện "Hỗ trợ việc làm bền vững" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 có quy định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu về "Việc tìm người - người tìm việc".

Thông tư nêu rõ, cơ sở dữ liệu "Việc tìm người - người tìm việc" là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm và nhu cầu về việc làm mong muốn. Bên cạnh đó, cập nhật cả thông tin về người sử dụng lao động đang có nhu cầu tuyển dụng lao động và vị trí việc làm mà người sử dụng lao động đang tuyển. Tất cả thông tin này được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

dữ liệu người tìm việc - việc tìm người

Cơ sở dữ liệu về "Việc tìm người - người tìm việc" được cập nhật thường xuyên trên Website thông tin việc làm của các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành phố. Ảnh: Cắt màn hình

 Cơ sở dữ liệu "Việc tìm người - người tìm việc" do Bộ LĐTBXH xây dựng, quản lý thống nhất bao gồm: Cơ sở dữ liệu việc tìm người; Cơ sở dữ liệu người tìm việc.

Điều 7 Thông tư 11 cũng quy định  "Xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người". Theo đó, cơ sở dữ liệu việc tìm người bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, vị trí việc làm mà người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng.

Việc tìm người - Doanh nghiệp, chủ sử dụng tuyển dụng lao động

Thông tin trong cơ sở dữ liệu việc tìm người được xác lập từ các nguồn sau: Thông tin đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động thông qua ứng dụng điện tử đăng ký "Việc tìm người - người tìm việc" hoặc các ứng dụng khác có liên quan; Thông tin việc tìm người được số hóa, chuẩn hóa từ nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động, nghiệp vụ về dịch vụ việc làm; Thông tin được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội.

Thông tin trong cơ sở dữ liệu việc tìm người được điều chỉnh, cập nhật từ các nguồn như: Kết quả của quá trình thực hiện các thủ tục, nghiệp vụ về thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm; Đề xuất sửa đổi, bổ sung của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có thay đổi hoặc phát hiện các thông tin trong cơ sở dữ liệu việc tìm người chưa đầy đủ, chính xác. Từ các cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có thay đổi.

Các trung tâm dịch vụ việc làm cập nhật thông tin theo mẫu biểu: Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Mẫu số 03/PLI, 03a/PLI ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây viết tắt là Nghị định số 23/2021/NĐ-CP).

Thông tư cũng yêu cầu việc cập nhật thông tin về dữ liệu "Việc tìm người - người tìm việc" phải thường xuyên, liên tục. Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, quản lý thông tin trong cơ sở dữ liệu việc tìm người để phục vụ kết nối cung - cầu lao động ở địa phương.

Xây dựng cơ sở dữ liệu người tìm việc - lao động tìm kiếm việc làm

 Cơ sở dữ liệu người tìm việc gồm các thông tin cơ bản nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo, kỹ năng về giáo dục nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc và nhu cầu về việc làm cần tìm của người lao động đang tìm việc làm.

Thông tin trong cơ sở dữ liệu người tìm việc được xác lập từ 3 nguồn sau: Thông tin đăng ký tìm việc làm của người lao động thông qua ứng dụng điện tử đăng ký việc tìm người - người tìm việc; Thông tin người tìm việc được số hóa, chuẩn hóa từ nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin việc tìm người - người tìm việc, nghiệp vụ về dịch vụ việc làm; Thông tin được kết nối, chia sẻ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

người tìm việc - việc tìm người

Thông tin dữ liệu về "Việc tìm người - người tìm việc" sẽ được cập nhật và nhập lên hệ thống thường xuyên, liên tục. Ảnh: NN

 Thông tin trong cơ sở dữ liệu người tìm việc được điều chỉnh, cập nhật từ các nguồn như: Kết quả của quá trình thực hiện các thủ tục, nghiệp vụ về thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm; Đề xuất sửa đổi, bổ sung của các cơ quan, tổ chức, người lao động khi có thay đổi hoặc phát hiện các thông tin trong cơ sở dữ liệu người tìm việc chưa đầy đủ, chính xác; Từ các cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có thay đổi.

Việc cập nhật thông tin dữ liệu người tìm việc được làm theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Mẫu số 01/PLI, 01a/PLI ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP.

Cũng như việc cập nhật dữ liệu về việc tìm người thông tin về người tìm việc được yêu cầu cập nhật thường xuyên, liên tục.

Các trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện thu thập, cập nhật, quản lý thông tin trong cơ sở dữ liệu người tìm việc để phục vụ kết nối cung - cầu lao động ở địa phương.

Thông tư 11 cũng quy định, nội dung khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc cụ thể. Theo đó, trung tâm dịch vụ việc làm khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc phục vụ nghiệp vụ thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, kết nối cung - cầu lao động.

Đồng thời trung tâm dịch vụ việc làm cập nhật, theo dõi, quản lý kết quả kết nối việc làm thành công giữa người lao động và người sử dụng lao động theo Mẫu số 04/PLI ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP .

Cơ quan quản lý nhà nước về việc làm được phép khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước về lao động, việc làm theo thẩm quyền.

Quy định về quản lý cơ sở dữ liệu "Việc tìm người - người tìm việc"

Thông tư quy định các trung tâm dịch vụ việc làm  xây dựng, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cơ sở dữ liệu "Việc tìm người - người tìm việc" nhằm đảm bảo tính chính xác, sự ổn định thông suốt trên toàn hệ thống. Cập nhật, xử lý và tích hợp thông tin vào các cơ sở dữ liệu liên quan; Quản lý quyền cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu; Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng cơ sở dữ liệu; Hỗ trợ vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu.

Việc sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu về "Việc tìm người - người tìm việc" do Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm (thuộc Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH) quản lý.

Tổ chức, cá nhân được giao tài khoản chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, bảo mật dữ liệu và quản lý, sử dụng tài khoản theo đúng mục đích, chức năng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem