Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có sức lan tỏa chưa từng thấy

Thu Hà (thực hiện) Thứ ba, ngày 28/11/2023 11:00 AM (GMT+7)
“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là đề tài rất rộng lớn, nhưng cũng không dễ viết và viết để lôi cuốn, thành câu chuyện, vấn đề càng khó hơn. Vì thế, việc tổ chức một Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chính là cơ hội để các nhà báo, các cây viết vẽ lên bức tranh toàn cảnh về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam".
Bình luận 0
Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có sức lan tỏa chưa từng thấy - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam- Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã trao đổi với PV Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt về Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên.

Thưa Phó Chủ tịch, trước tiên xin bà cho biết, xuất phát từ mục đích, ý nghĩa như thế nào, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam?

Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tổ chức vào đúng thời điểm cả nước đang bước vào năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; Năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20- NQ/TW về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới.

Đặc biệt, tại Nghị quyết số 19- NQ/TW, BCH Trung ương Đảng có giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng cường giám sát, phản biện quá trình thực hiện Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị.

Chính vì lẽ đó, nhằm tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu tổng quát và cụ thể của Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng như cổ vũ người nông dân, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã… có những cách làm hay, mô hình sáng tạo đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Agribank tổ chức phát động Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng của Hội - Ảnh 1.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023. Ảnh: Phạm Hưng.

Xin bà cho biết, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần này?

- Các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đều coi việc đổi mới công tác thông tin, truyền thông là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó giao nhiệm vụ cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, đặc biệt là Hội Nông dân Việt Nam tham gia đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trên thực tế, trước đây đã từng có một số giải báo chí về từng lĩnh vực riêng như giải báo chí về nông nghiệp, giải báo chí về nông thôn mới, giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam, giải báo chí về phòng chống thiên tai... Và đây là lần đầu tiên, có một giải báo chí toàn diện về cả 3 lĩnh vực với phạm vi, đối tượng được phản ánh rất rộng, là sân chơi bổ ích cho các cây viết chuyên và không chuyên.

Giải báo chí được tổ chức cũng là một trong những hoạt động để Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028).

Đặc biệt, giải báo chí nhằm tạo diễn đàn để các cây viết chuyên và không chuyên, gồm các nhà báo, chuyên gia, bạn đọc viết, phản ánh toàn diện về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay. Đồng thời, kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, có sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả; các phòng trào xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại; gương những người nông dân điển hình, xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và làm ăn.

Bà đánh giá như thế nào về tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay?

- Có thể nói, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là những lĩnh vực được Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc. Trong những năm vừa qua, nông nghiệp đã có sự phát triển nhanh và bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân luôn đạt từ 3-3,5% (cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng), như năm 2021 là năm xảy ra đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp còn cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước với mức 2,98%; xuất khẩu nông sản năm 2022 đã đạt 53,22 tỷ USD, xuất siêu đạt 9 tỷ USD. Chính vì thế, Chính phủ đã coi nông nghiệp là trụ đỡ, là cứu cánh cho nền kinh tế.

Trong khi đó, người nông dân ngày càng có vị thể cao hơn, từng bước phát huy vai trò nòng cốt, làm chủ trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đã xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân dám nghĩ, dám làm, làm giàu cho bản thân và xã hội, nhiều nông dân trở thành tỷ phú. Hình ảnh người nông dân ngày càng được coi trọng, trở thành những người nông dân văn minh, hội nhập quốc tế.

Nông thôn Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc với gần 80% số xã đạt đủ tiêu chí nông thôn mới, nhiều nơi đang tập trung vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, qua đó giúp cho cư dân nông thôn có đời sống ngày càng được cải thiện với hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, hiện đại. 

Chính vì thế, Nghị quyết số 19-NQ/TW đã xác định mục tiêu tổng quát là: Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc…

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết và đại diện cho giai cấp nông dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. 

Do vậy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam luôn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hơn 10,2 triệu hội viên nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng của Hội - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm thăm mô hình du lịch vườn hồng của nông dân xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

 Qua theo dõi Giải trên Báo điện tử Dân Việt cũng như một số cơ quan báo chí khác, bà đánh giá như thế nào về sự nhiệt tình, hưởng ứng tham gia giải lần này của các tác giả, các cơ quan báo chí?

-Giải báo chí viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 là giải được tổ chức lần đầu tiên, mang tính bao quát, toàn diện về cả 3 mảng quan trọng hiện nay. Theo báo cáo sơ bộ của Ban Tổ chức, sau hơn 7 tháng phát động (từ ngày 28/4/2023), Giải báo chí đã nhận được trên 2.700 tác phẩm của hàng nghìn tác giả chuyên và không chuyên, cùng hơn 100 cơ quan báo chí cả nước gửi tác phẩm tham dự. Đây là một con số rất ấn tượng. Điều đó cho thấy, giải báo chí viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các cơ quan báo chí cả nước. Các tác phẩm tham dự thi, nhìn chung phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại, sáng tạo về phong cách trình bày. 

Qua theo dõi các bài viết trên chuyên mục "Giải báo chí tam nông" của Báo Nông thôn Ngày nay, điện tử Dân Việt, cá nhân tôi rất ấn tượng với chất lượng các bài viết. 

Có nhiều bài viết, tác phẩm dự thi có nội dung tốt, tính thực tiễn cao, bám sát hơi thở cuộc sống; đặc biệt là các bài viết về chân dung những người nông dân thế hệ mới, những điển hình nông dân Việt Nam xuất sắc, Hợp tác xã tiêu biểu đi đầu trong nhiều lĩnh vực; các mô hình nông nghiệp sinh thái; nông nghiệp xanh; nông nghiệp hữu cơ; kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao; các phong trào, điển hình trong xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại... Nhiều bài viết mang tính phản biện cao với những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng của Hội - Ảnh 3.

Câu chuyện của anh Trịnh Văn Lực (giữa) - Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Tuyên Quang đã mang lại nhiều cảm xúc và truyền tải thông điệp mạnh mẽ về khát vọng vươn lên của những người nông dân mới. Trong ảnh: Anh Trịnh Văn Lực trò chuyện với nhà báo Lê Thọ Bình- Phó TBT Tạp chí điện tử Viettimes- tác giả bài viết (bên trái) và nhà báo Nguyễn Văn Hoài- Phó TBT Báo NTNN/điện tử Dân Việt trong vườn bưởi đang mang lại cho anh thu nhập cao. Ảnh: Nguyễn Chương

Một điều đặc biệt nữa, Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn không chỉ thu hút các nhà báo chuyên nghiệp đến từ khắp các cơ quan báo chí của cả nước gửi bài dự thi mà còn có cả các đồng chí là lãnh đạo bộ, ngành, Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cũng đã mạnh dạn tham gia Giải báo chí với các bài viết thể hiện tính lý luận, chuyên sâu cao về thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm hay, đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở địa phương. 

Thưa Phó Chủ tịch, từ những thành công ban đầu của Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, thời gian tới Hội Nông dân Việt Nam sẽ có những giải pháp thiết thực nào để đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp?

- Những năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, mà trọng tâm là Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình của Hội, các vấn đề liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn để nông dân nắm được, hiểu và thực hiện. 

Các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với đông đảo nông dân. 

Theo đó, các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên nông dân gắn với tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến để tránh "tuyên truyền suông, vận động chay". Cùng với đó, các cấp Hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội; đặc biệt là phát huy vai trò của cơ quan báo chí để tuyên truyền.

Từ những thành công ban đầu của Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam có thể khẳng định, báo chí là kênh thông tin, tuyên truyền quan trọng, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền của báo chí đã góp phần quan trọng chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác chỉ đạo, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam; các chương trình, dự án của Hội đến các cơ sở hội và hội viên nông dân.

Đồng thời, báo chí đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, của cơ sở Hội phản ánh lại để lãnh đạo Hội nắm được, từ đó có những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân, đáp ứng đúng, trúng và kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, lan tỏa những câu chuyện hay, truyền cảm hứng tích cực để tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tới đây. 

Trung ương Hội NDVN cũng tiếp tục chỉ đạo Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt trên tiếp nối kết quả đạt được của Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam tiếp tục phát động, duy trì giải trở thành một hoạt động thường niên, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Xin cảm ơn Phó Chủ tịch!

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có sức lan tỏa chưa từng thấy - Ảnh 6.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem