Chủ đề nóng

sạt lở thủy điện Rào Trăng

  • Tướng ở tiền phương

    Tướng ở tiền phương

    Ngay lúc tôi viết những dòng này, những chiếc xe cứu thương trắng đỏ chở thi thể các cán bộ hy sinh vụ sạt lở trạm kiểm lâm trên đường vào cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Đồng đội tìm được các anh dưới lớp lớp bùn đất, nhưng phẩm chất Bộ đội cụ Hồ nơi các anh lại tỏa sáng, mãi được tôn vinh.