Chủ đề nóng

Thanh Xuân đặt mục tiêu năm 2025 có 100% tổ dân phố xây dựng được quy ước

Phi Long Chủ nhật, ngày 24/04/2022 08:02 AM (GMT+7)
Aa Aa+
UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành kế hoạch và đặt ra mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 có 100% tổ dân phố trên địa bàn quận xây dựng được quy ước.
Bình luận 0

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở giai đoạn 2022-2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung của hương ước, quy ước nhằm phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng dân cư, bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

Thanh Xuân đặt mục tiêu năm 2025 có 100% tổ dân phố xây dựng được quy ước - Ảnh 1.

UBND quận Thanh Xuân đặt mục tiêu năm 2025 có 100% tổ dân phố xây dựng được quy ước

Xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Cùng với đó, nâng cao hiểu biết pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; về vị trí, vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức, đơn vị, địa phương; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện các tổ chức, đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tổ chức tốt các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực hiện hương ước, quy ước nhằm góp phần tích cực vào việc hạn chế, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong đời sống xã hội, phát huy những truyền thống tốt đẹp và hình thành các giá trị văn hóa mới, tiến bộ, xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. 

Nâng cao vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Chỉ đạo công tác rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thẩm định, phê duyệt hương ước, quy ước đảm bảo chất lượng, góp phần phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025: Có 100% tổ dân phố trên địa bàn quận xây dựng được quy ước; 100% tổ dân phố đã có quy ước thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, không có những quy định vi phạm.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND quận Thanh Xuân sẽ tăng cường công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung và những quy định mới của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bằng các hình thức đa dạng, hiệu quả. 

Cùng với đó, tổ chức rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; rà soát hương ước, quy ước đã được phê duyệt, kiểm tra xử lý hương ước, quy ước vi phạm và phát huy hiệu quả hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem