Chủ đề nóng

Trích đoạn Tam quốc diễn nghĩa: Trương Phi đánh Mã Siêu 5 ngày 5 đêm, bất phân thắng bại

Nguyễn Lê Thứ ba, ngày 11/05/2021 06:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Trong Tam quốc diễn nghĩa, trận giao đấu giữa Trương Phi và Mã Siêu ở ải Hà Manh chính là cuộc đánh tay đôi có thời gian dài nhất, kéo dài từ ban ngày cho tới đêm tối, hai bên đã đấu hơn hai trăm ba mươi hiệp.
Bình luận 0

Trích đoạn Tam quốc diễn nghĩa: Trương Phi đánh Mã Siêu 5 ngày 5 đêm, bất phân thắng bại

Khi Lưu Bị đưa quân vào Tây Xuyên, đe dọa cơ đồ của Thứ sử Ích Châu Lưu Chương. Lưu Chương buộc phải cầu cứu Trương Lỗ, Trương Lỗ đã giao hai vạn quân cho Mã Siêu tiến vào Tây Xuyên để giải vây cho Lưu Chương.

Mã Siêu tiến đến ải Hà Manh tấn công Lưu Bị. Trương Phi nghe tin Mã Siêu kéo đến trước ải bèn xin Lưu Bị cho mình ra đánh nhau với Mã Siêu.

Lúc Lưu Bị nhìn thấy Mã Siêu ra trận từ sáng sớm, đầu đội mão Sư Tử, thắt đai Hổ Phù, bào trắng giáp bạc lóng lánh, cầm giáo giục ngựa đi lại như bay nên Lưu Bị rất thích viên hổ tướng này và thốt lên rằng "Người ta nói 'Cẩm Mã Siêu', quả nhiên như thế". Lưu Bị thấy Mã Siêu đang hăng cứ giữ Trương Phi lại không cho xuống, chờ tới quá trưa thấy bên trận địa Mã Siêu có phần rời rạc, mới cho Trương Phi xuống đánh.

Mã Siêu thấy Trương Phi xuống ải, vẫy giáo một cái, lùi quân lại độ hơn trăm bước, dàn trận. Sau đó, hai tướng lao vào chiến đấu với nhau như hai con hổ, quân sĩ hai bên chỉ biết đứng nhìn. Hai bên đánh nhau hơn trăm hiệp, chưa ai kém ai một nước nào. Lưu Bị đứng xem than rằng: "Thế mới gọi là hổ tướng". Sau đó vì Lưu Bị sợ Trương Phi mệt sức, có rủi ro gì chăng, vội vàng khua chiêng thu quân.

Hai bên về trận địa nghỉ chốc lát rồi Trương Phi xông ra thách Mã Siêu đánh tiếp. Mã Siêu cũng lập tức ra ứng chiến. Lưu Bị sợ Trương Phi yếu thế, cũng cưỡi ngựa xuống ải, đến thẳng trước trận đứng xem. Hai bên lại giao tranh hơn một trăm hiệp nữa, hai con ngựa đều mệt lừ mà hai tướng lại càng đánh càng hăng hơn trước. Lưu Bị lại ra lệnh thu quân.

Hai tướng lại về trận mình nghỉ rồi Mã Siêu thách Trương Phi châm đuốc đánh ban đêm. Lưu Bị ngăn cản nhưng Trương Phi đang hăng máu nên tiếp tục ra trận. Thế là quân hai bên lại hò reo vang trời dậy đất, trăm cây đuốc được đốt lên, đốt hàng trăm nghìn bó đuốc, sáng vằng vặc như ban ngày. Hai hổ tướng lại xông vào nhau quyết một còn một mất, dưới ánh đuốc nhưng mà vẫn bất phân thắng bại.

Chứng kiến hai hổ tướng giao đấu từ trưa đến chiều tối, Lưu Bị nhiều lần phải thốt lên biểu thị sự cảm phục đối với Mã Siêu và có lòng muốn thu phục viên tướng này. Thấy vậy, Gia Cát Lượng bèn lên kế sách khiến Mã Siêu phải bỏ giáp đầu hàng. Mã Siêu sau này đi theo Lưu Bị trở thành một trong Ngũ hổ thượng tướng (hay Ngũ hổ tướng) của nhà Thục Hán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem