Chủ đề nóng

xuất khẩu hạt điều

  • Xuất khẩu hạt điều có thể đạt 2,5 tỷ USD

    Xuất khẩu hạt điều có thể đạt 2,5 tỷ USD

    Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 11 ước đạt 25.000 tấn, trị giá 186 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu 11 tháng đầu năm đạt 300.000 tấn với kim ngạch thu về 2,18 tỷ USD, tăng 7,3% về khối lượng và tăng 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.