Chủ đề nóng

 1 bộ trưởng 7 thứ trưởng

  • Bộ trưởng, Thứ trưởng nào sẽ tham gia Tổ công tác của Thủ tướng?

    Bộ trưởng, Thứ trưởng nào sẽ tham gia Tổ công tác của Thủ tướng?

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành quyết định kiện toàn cơ cấu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Có 7 Thứ trưởng và lãnh đạo tương đương của các Bộ, ngành cùng tham gia Tổ công tác.