Chủ đề nóng

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn giao 6 nhiệm vụ trọng tâm

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 06/01/2023 18:04 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Sau một ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, hiệu quả với nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, chất lượng, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Bình luận 0

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 khoá VII đã có 9 đồng chí đại diện cho Hội Nông dân các tỉnh, thành Hội tham gia tham luận. Các ý kiến tập trung, đi sâu vào đánh gia vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển công tác Hội và phong trào nông dân; các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời sự hiện nay như các sự kiện, khủng hoảng toàn cầu đã tác động đến người nông dân, giá cả phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao; vấn đề đất đai ở nông thôn...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN đánh giá cao các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm cao, sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề mới, góp phần hoàn thiện các nội dung quan trọng liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân nói riêng và nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung...

Lương Quốc Đoàn - Ảnh 1.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2023, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ:

Thứ nhất: Các cấp Hội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Hội Nông dân Việt Nam đến với đông đảo hội viên nông dân một cách thiết thực, hiệu quả nhất; chủ động nêu cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đặc biệt là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, dân chủ, nhân quyền; thu hồi đền bù, giải phóng mặt bằng để kích đông, lôi kéo chia rẽ trong nội bộ nông dân, đồng bào dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước ta. 

Công tác tuyên truyền, vận động không chỉ thông qua các buổi họp, buổi tập huấn mà cần phải thông qua việc tổ chức các hoạt động thiết thực mang lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.   

Trước mắt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão 2023, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức chu đáo cho cán bộ, hội viên, nông dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt để tiết kiệm.

Đồng thời, các cấp Hội phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới,..

Thứ hai, Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới phương pháp tập hợp hội viên nông dân trên cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân; lấy lợi ích chính đáng và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội. 

Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc tập trung củng cố tổ Hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp đã có; đẩy mạnh xây dựng tổ Hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp mới. 

Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, không ngừng củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh xuống cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bồi dưỡng, đào tạo các bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức Hội phải luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; cán bộ Hội luôn phải đúng vai, thuộc bài.

Lương Quốc Đoàn - Ảnh 2.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 khoá VII.

Thứ ba: Tập trung nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Hội Nông dân các cấp cần tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào; thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Hội trong hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, nòng cốt là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 

Các cấp Hội cần có trách nhiệm trong việc hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi duy trì, phát huy, phát triển mạnh hơn nữa thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ. Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phải là phong trào mũi nhọn, hàng đầu, cần thường xuyên tổ chức cho hội viên nông dân thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm cách làm ăn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Tổ chức Hội Nông dân các cấp phải trở thành cầu nối, tạo dựng niềm tin giữa những người nông dân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với nhà khoa học để tạo nên một mối liên kết bền vững trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác truyền thông để nhân rộng và lan toả các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi. Hội Nông dân các cấp cần phải tập hợp để những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, xác định các hộ sản xuất kinh doanh giỏi là nòng cốt để tập trung đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng để họ trở thành hạt nhân dẫn dắt thực hiện mục tiêu tri thức hoá nông dân, trở thành hạt nhân nòng cốt trong tham gia phát triển kinh tế nông thôn; tham gia phát triển kinh tế tập thể, trở thành các Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã, hơn nữa là trở thành các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.  

Thứ tư: Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh, phát triển các hình thức kinh tế tập thể. 

Đó là tư vấn và trợ giúp pháp lý; hỗ trợ về vốn; hỗ trợ dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chuyển đổi số trong nông nghiệp; tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học để làm chủ một số loại giống cây, con chủ lực; về kết nối, hỗ trợ vật tư đầu vào; xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ kết nối, xây dựng mối liên kết bền vững, hiệu quả giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp góp phần xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; sản xuất theo tín hiệu thị trường, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, xây dựng, phát triển và gìn giữ thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. 

Các cấp Hội tiếp tục xây dựng được nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người dân để phát triển vùng nguyên liệu, tăng chế biến tinh, tạo ra những sản phẩm chủ lực có chất lượng cao phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.

Thứ năm; Tổ chức Hội Nông dân các cấp cần thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư. Hội thường xuyên, tích cực nắm bắt tình hình thực tiễn đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; kịp thời, trực tiếp tham mưu, phối hợp tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong đời sống và sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân. 

Các cấp Hội tiếp tục tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; củng cố liên minh công nhân, nông dân, trí thức thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh.

Thứ sáu: Năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đề nghị các cấp Hội tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Hội các cấp, trong đó cần đặc biệt quan tâm công tác văn kiện và nhân sự của Đại hội. Văn kiện Đại hội phải bám sát Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của Hội Nông dân Việt Nam; rất sát thực tế và có tính khả thi. 

Công tác nhân sự cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định; thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Hội Nông dân các cấp. Đại hội Hội Nông dân các cấp phải thực sự trở thành ngày hội của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem