Chủ đề nóng

chiếc áo lục bình

  • Nhớ chiếc áo lục bình của nội

    Nhớ chiếc áo lục bình của nội

    Năm xưa, chiếc áo lục bình được nội tôi cất giữ cẩn thận lắm, chỉ dành để mặc trong các dịp lễ, tết, mừng vui của gia đình.