chổi xuất khẩu

  • An Giang: Cả làng sống khỏe re nhờ làm thứ đến...Tây cũng mua

    An Giang: Cả làng sống khỏe re nhờ làm thứ đến...Tây cũng mua

    Tới ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Tân Phú (An Giang) qua khỏi cổng làng nghề, cứ 10 nhà có đến 9 nhà bó chổi. Không khí bó chổi bông sậy, chổi bông cỏ ở ấp rất nhộn nhịp và cũng nhờ đó mà các gia đình có thu nhập ổn định quanh năm, đời sống sung túc...Chổi sậy, chổi cỏ ở xứ Cồn Nhỏ còn xuất khẩu đi Đài Loan, Australia...