Chủ đề nóng

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  • Cổ tích tình yêu  của chàng kỹ sư  và cô gái tật nguyền

    Cổ tích tình yêu của chàng kỹ sư và cô gái tật nguyền

    Một chàng trai là kỹ sư cơ khí làm việc ở thành thị đã từ bỏ tất cả để về vùng biên nắng gió ở ấp Cây Me, xã Hưng Điền (Tân Hưng, Long An) sống với một cô gái nhà nghèo và bị tật nguyền, lại phải nuôi mẹ mù lòa.