Chủ đề nóng

Nông nghiệp công nghệ cao vướng rào cản

  • Tiếp vốn cho nông nghiệp công nghệ cao

    Tiếp vốn cho nông nghiệp công nghệ cao

    Gần 2.000 tỷ đồng là số tiền mà Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định tung ra để thúc đẩy cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đây cũng là lần thứ 3, ngân hàng ký quyết định ưu tiên vốn cho lĩnh vực này…