Chủ đề nóng

công dân mạng

  • "Tấn công" hoa hậu

    "Tấn công" hoa hậu

    Bạn tôi nhiều năm trong ban tổ chức thi hoa hậu, và một khuyến cáo của anh cho các thí sinh top đầu, là khóa tài khoản mạng xã hội. Hoa hậu hay bất kỳ ai cũng có thể bị tấn công trên mạng xã hội, vì thế việc dạy về Luật An ninh mạng cho thanh thiếu niên là việc làm đúng đắn.