Chủ đề nóng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX: Nông nghiệp tăng trưởng khá, 1ha đất thu nhập 108 triệu đồng

Ngô Hùng Thứ năm, ngày 29/10/2020 06:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Sáng 28/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục diễn ra. Tham luận tại Đại hội, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ cho biết sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới đều vượt kế hoạch.
Bình luận 0

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ, mặc dù trong giai đoạn 2015-2020 gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19, song sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp vẫn đạt khá cao, bình quân giai đoạn đạt 4,4%, vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII đề ra. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 108 triệu đồng/năm, tăng 28% so với năm 2015.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX: Phấn đấu 84% số khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ báo cáo tại Đại hội.

Cơ cấu trong nội bộ ngành tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tích cực (giảm tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt, tăng tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp). Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20% trong cơ cấu kinh tế chung toàn tỉnh Phú Thọ. 

Giá trị sản xuất và tăng trưởng của lĩnh vực nông nghiệp trong nhiệm kỳ vừa qua là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị, xã hội ở nông thôn và góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trung du này.

Trong những năm vừa qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại sản xuất theo hướng đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, theo hướng chuyển từ "lượng" sang "chất" gắn với đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất.

Tỉnh Phú Thọ đã bước đầu hình thành được một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa có sự liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, sản xuất an toàn ngày càng nhân rộng và phát triển.

Tỉnh Phú Thọ đã thu hút được các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như: Hòa Phát, DABACO, ĐTK, CP, Marvin, Emivest, Minh Hiếu…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX: Phấn đấu 84% số khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 2.

Nhiệm kỳ tới, ngành nông nghiệp sẽ chú trọng đầu tư phát triển những giống cây đặc sản của vùng đất Tổ

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đồng bộ, các chỉ tiêu trong xây dựng NTM đều vượt kế hoạch đề ra, đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trước 3 năm.

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh Phú Thọ có 95 xã đạt chuẩn NTM (trước sáp nhập 122 xã), 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 237 khu dân cư đạt chuẩn NTM, 2 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chủ yếu là sản xuất hộ gia đình; chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất chưa cao.

Chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường; sản phẩm qua chế biến còn ít, giá trị gia tăng thấp; liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản còn hạn chế.

Đổi mới tổ chức sản xuất chưa theo kịp yêu cầu sản xuất hàng hóa; vai trò của kinh tế tập thể chưa rõ nét; chưa có nhiều doanh nghiệp có tiềm lực lớn về vốn, khoa học công nghệ, trình độ quản lý đầu tư vào nông nghiệp để đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả chưa cao. Tổ chức hoạt động thương mại điện tử chưa đáp ứng yêu cầu, công tác dự báo thị trường còn hạn chế, còn thiếu các thông tin có tính chất tín hiệu, định hướng cho sản xuất.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX: Phấn đấu 84% số khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 3.

Các mô hình chăn nuôi tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật ngày càng được chú trọng.

Trong thời gian tới, sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức. Đó là tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày càng phức tạp, khó lường.

Tiếp đó là hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, nhiều quốc gia tăng cường sử dụng hàng rào kỹ thuật và các biện pháp tự vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước, đặc biệt là yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đòi hỏi ngày càng cao.

Ngoài ra, lực lượng lao động trong nông nghiệp nông thôn ngày càng thiếu hụt; thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định...

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ xác định phương hướng, mục tiêu chung: "Phát triển nền nông nghiệp đa dạng với nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng đất Tổ, gắn với cơ cấu lại theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm".

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh Phú Thọ cần giảm diện tích, giảm quy mô nhưng tăng chất lượng và giá trị sản phẩm. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và quan hệ sản xuất. Xây dựng một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn tại những địa phương có điều kiện thuận lợi về đất đai, tổ chức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tăng cường năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; chủ động phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Phú Thọ phấn đấu giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp, thủy sản, bình quân tăng 3%/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 423.000 tấn; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 234.400 tấn; sản lượng trứng gia cầm 430 triệu quả; sản lượng thủy sản đạt 45.500 tấn; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng/năm.

Toàn tỉnh phấn đấu có 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 136 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 69,4%), trong đó phấn đấu có 28 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu (chiếm 20,6 % số xã đạt chuẩn NTM); không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 84% số khu dân cư đạt chuẩn NTM (trong đó có tối thiểu 10% số khu dân cư đạt chuẩn khu NTM kiểu mẫu).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem