Chủ đề nóng

đàn bò tập trung

  • Hạn hán khốc liệt, trâu bò phải uống nước mặn qua ngày

    Hạn hán khốc liệt, trâu bò phải uống nước mặn qua ngày

    Không chỉ có các diện tích lúa, cây ăn trái bị khô héo và mất trắng, đợt hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử đang diễn ra còn khiến chăn nuôi gia súc, thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị thiệt hại nghiêm trọng.