Chủ đề nóng

đội đặc nhiệm phòng chống sốt xuất huyết

  • Clip: Xuất hiện đội đặc nhiệm phòng chống sốt xuất huyết ở Hà Nội

    Clip: Xuất hiện đội đặc nhiệm phòng chống sốt xuất huyết ở Hà Nội

    Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang gia tăng ở Thủ đô, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng đã cho thành lập 2 đội đặc nhiệm/đơn vị tại TTYT 14 quận, huyện dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp. Các đội đặc nhiệm diệt bọ gậy nhằm giảm nhanh mật độ muỗi và bọ gậy truyền bệnh.